Har du brug for hjælp til at afholde dit næste arrangement?
EventButler udvælger de 3 bedste steder til dit arrangement - Få 3 tilbud

DERFOR bliver offentlige projekter dyre

Det er længe siden vi første gang hørte om, at man i offentligt regi ville gøre mere ud af planlægningen, så vi mindskede generne for trafikanterne når man lavede omfattende gravning i vejene. Vi kender alle omkørsler og det besvær, som offentlige projekter medfører. Problemet er desværre ikke blevet mindre, så det kunne virke som det rene pop-snak.
Konkret er det sket i en lille landsby i Sorø kommune, hvor vejene har været blokeret én gang, og nu skal showet gentages. Som min kære svoger og jeg talte om i weekenden, så er dette topmålet af pengespild - og generne er voldsomme. Desværre er det ikke noget vi kun ser i små kommuner. Man ser det faktisk overalt, og det bør vi kunne gøre bedre.

Bedre planlægning - til gavn for alle
Da man lavede kommunalreformen for et årti siden var et af argumenterne fra den daværende VKO-regering, at man kunne forbedre planlægningen og skabe synergier via læring om offentlige projekter. Kommunernes Landsforening skulle forene kræfterne. Det lader ikke til at være sket.
Vi ved alle, at der både er kloakeringsarbejde, ledningsfornyelser og flere andre ting som skal fornyes løbende. Ved at planlægge disse ting kunne man løse opgaverne på én gang frem for at grave huller, lave det enkelte arbejde, dække hullerne til, asfaltere, og grave igen...
I et kommunalvalgsår er det tankevækkende, at man ikke tager debatten, for der er rigtig mange skattekroner at spare ved at nytænke denne del af vores infrastruktur. Indrømmet kan vi aldrig forsikre os mod akutte hændelser. Når vandrør sprænger, er der intet at gøre, men de ting vi kunne planlægge os ud af, kunne vi med fordel så også gøre i stedet for kun at tale om det!

Ét projekt - én aktør
Sjovt nok bruger man gerne private aktører til hver opgave, men vi har brug for én samlet aktør på al gravning, lidt ligesom vi kender det i forvejen med BaneDanmark på skinnerne. Et sådan projektkontor skal ikke have nogen udførende opgave, men alene være dem som foreslår datoer hvor projekter igangsættes samtidig med at de bliver centre for såvel teleselskaber som strømselskaberne, internetudbydere m.v. med det resultat at alle bliver klar over, at i f.eks. juni 2018 graver vi i Slagelse nær stationen - så kan alle planlægge disse aktiviteter, samtidig med at vi i sidste ende får langt bedre stabilitet på asfalteringen i sidste ende.
Der er nemlig én væsentlig ting vi bør forholde os til, og det er det danske vejr. De år hvor vi oplever rigtig store huller i vejene er det ganske ofte fordi man har lavet lap på lap i forbindelse med slidlag i asfalteringen. De eneste vi snyder er altså præcis os selv ved ikke at tage denne problematik alvorligt, så det undrer mig ganske voldsomt at vi ikke for længst har fået styr på denne del af arbejdet. Det kan ikke være rigtigt at eksperterne ikke for længst har plukket denne lavthængende frugt, når vi både kan spare penge og mindske udfordringerne for såvel private bilister som den offentlige transport, lastbiler m.v.

Ingen kommentarer: