Har du brug for en ny mobiludbyder?
Telmore Mobilabonnement med Play

onsdag den 25. januar 2012

Børn fortjener ansvarlige forældre

I gårsdagens Ugeavisen Kalundborg var der et indlæg fra Socialdemokraternes Rasmus Horn Langhoff, der også kan ses på hans hjemmeside på partiets domæne. Han skriver:

Barnet har ret til begge sine forældre

I pressen har der de seneste uger været fokus på Forældreansvarsloven, der skal revideres i år. Blandt andet kunne man læse, at der ikke er sket nogen udvikling de sidste 30 år i forhold til, hvor tit børnene bor hos deres far efter en skilsmisse. I 2011 var det således 12,6 pct. af fædrene, der havde barnet boende, mens det i 1980 var 13,3 pct. Tallene baserer sig på samtlige skilsmisser i Danmark og altså ikke kun de sager, hvor der falder dom efter Forældreansvarsloven.

Ser man på Forældreansvarsloven fra 2007 særskilt, viser evaluering foretaget af SFI – Det nationale Forskningscenter for velfærd, at loven rent faktisk har betydet, at fædrene hyppigere bliver bopælsforældre, og at der oftere ses delt forældreskab i retslige tvister. Derfor er det ikke nødvendigvis loven, men noget mere grundlæggende der gør, at børnene meget sjældent bor hos deres far efter en skilsmisse.

Øremærket barsel er løsningen
Jeg ser tallene som et udtryk for, at ligestillingen halter, når det kommer til barsel, barns første sygedag mv.

Jeg tror, at vi ved at sikre ligestilling på dette område sikrer både far, mor og barn et langt mere helstøbt familieliv og for barnet en stærkere tilknytning til begge sine forældre. Desuden viser undersøgelser, at de danske fædre rent faktisk ønsker en længere barselsorlov med deres børn. Derfor vil vi fra socialdemokratisk side udvide den øremærkede barsel til fædre op til 3 måneder. Det vil betyde, at far får sit ønske om mere tid med sit barn, mor ikke sakker bagud i løn og pension, og barnet får en stærk tilknytning til begge forældre. Som en sidegevinst kan tilføjes, at svenske undersøgelser viser, at risikoen for skilsmisse falder, når faderen tager en større del af barselsorloven.

Får vi igen udvidet den øremærkede barsel til fædre, så tror jeg også, at vi fremover vil se, at børn i langt højere grad bor hos deres far efter en skilsmisse. Ikke fordi det skal være et mål i sig selv, men fordi vi sikrer en bedre ligestilling mellem mor og far samt netop sikrer barnet en stærkere tilknytning til begge forældre.


Indlægget fik mig motiveret til et svar, som er gengivet nedenfor. I avisen var SFI ikke nævnt, hvilket jo er redaktionernes ret til at redigere tekster, der gør sig gældende... Jeg forventer det vil udkomme på tirsdag i samme avis:

Børnene fortjener ansvarlige forældre

Vi kunne i Ugeavisen Kalundborg den 24. januar læse socialdemokraten Rasmus Horn Langhoffs bud på hvordan ligestillingen kunne fremmes i forhold til skilsmissebørn.

Det var interessante tanker, omend jeg er helt sikker på mange fædre undrede sig over der pludselig kom barns sygedag ind i billedet. Mange af os fædre HAR taget hånd om vores børn under sygdom, og arbejdspladserne er som hovedregel blevet mere forstående over for dette efter der faldt dom om at man ikke kunne begrænse antallet af sygedage i forhold til barn syg.

Men enigheden hører også hurtigt op, for grundlæggende mener jeg ikke vi kan bruge undersøgelser (uden kildehenvisning) til andet end at konstatere trends. Jeg ville under egen separation og skilsmisse ikke indekseres ud fra generelle ligestillingsmål. Tværtimod mener jeg, at vores børn fortjener ansvarlige forældre. Far og mor bør selv kunne aftale de forhold der skal være gældende efter et samlivsophør, og hr. Langhoffs ideer om statsstyring, slet skjult under påstanden 'barnet har ret til begge sine forældre', må tilskrives hans unge alder.

Hr. Langhoff vil med tiden opdage, at når forældrene ikke kan sammen, så er det bedre for børnene at forældrene skilles, og selv aftaler forholdene for sine børn. Det er alene i sager hvor forældrene ikke kan blive enige, at jeg vil medgive, at udgangspunktet så ændrer sig. Men for voksne mennesker, der har valgt at sætte børn til verden, burde det ikke være spor svært at afgøre hvem der bedst kan håndtere bopælssituationen.

fredag den 20. januar 2012

Nyheden om Peter Christensens skilsmisse

Der er flere måder vi kunne anskue nyheden om Peter Christensens skilsmisse fra sin kone gennem 10 år.

Nogle vil mene det var fordi Peter kom ind i en meget pressefokuseret opmærksomhed hvor Venstre-løven blev langt grovere end hidtil var tilfældet. Andre ville fokusere på ministertiden.

Nogle vil have patentløsninger på hvordan du både kan have et forhold og samtidig drive politik, mens andre har oplevet samme situation. Livet ER prioriteringer.

For min egen del kan jeg kun sige, at jeg også har valgt at gå fra den kvinde jeg havde været sammen med - kort før vi kunne have holdt 10 års bryllupsdag. Jeg forstår Peter Christensens lyst til at ville politik - også selvom jeg ikke selv ønsker at opstille for noget parti overhovedet i det mudrede billede vi har netop nu...

Det er nogle gange rigtig godt at få frisk luft, og det eneste ønske jeg håber for Peter Christensen er, at han får et lige så godt forhold til sine børn som jeg har til mine efter bruddet. Børnene kan jo ikke gøre for, at de voksne ikke kan sammen. Det var ikke deres valg at komme til verden, men vi kan alle stadig give dem et godt, solidt og kærlighedsfuldt perspektiv på livet - også selvom det er adskilt fra hinanden.

God weekend. :-)

onsdag den 18. januar 2012

Romney som ny præsident?

Man kan sige meget om den amerikanske valgkamp blandt kandidaterne i det republikanske parti, men at det er kedeligt kan man bestemt ikke påstå.

Nu er Romney kommet frem med en effektiv skat på 15%. Ikke overraskende al den stund lignende scenarier sker over alt i verden. Har du de rigtige rådgivere, så kan meget lade sig gøre. Underskudsselskaber uden fordringer er kun ét blandt mange værktøjer, som flere bruger til at nedbringe deres skat.

Romney er handlingens mand, og han har så ganske afgjort fat i noget rigtigt når han netop påpeger alle de steder hvor Obama lovede meget, men holdt lidt. Ordet "løftebrud" er jo ikke ukendt på vore breddegrader, og der er en hård kamp forude for Obama hvis han vil sikre sig en periode nummer to.

Lad os se hvad der sker, men jeg tror allerede nu Romney kunne være en meget stærk præsident, og der skal lidt af et mirakel til hvis Obama vinder præsidentperiode nummer to...

tirsdag den 17. januar 2012

Politisk værdighed

For ganske få dage siden blev justitsminister Morten Bødskov stillet nogle for ham ubehagelige spørgsmål af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup. Anledningen var Rosa Lund fra Enhedslisten, der havde udtalt følgende:

Men det er lidt svært at svare på, om jeg vil gøre noget ulovligt igen. Det kommer an på sagen. Hvis der er mennesker, der bliver uretfærdigt behandlet, for eksempel asylansøgere, så kan det være nødvendigt at bryde loven, siger Rosa Lund.


Det ubehagelige blev tydeliggjort ved at Bødskov først til allersidst kom ind på det relevante, nemlig at udvalget til valgs prøvelse og/eller immunitet måtte ophæves såfremt man kunne påvise forsæt til at begå ulovligheder.

Uanset hvordan vi hver især forholder os til enkelte mere eller mindre begavede love her i landet, så er der en politisk vej sådanne love ændres. Mens de er gældende, så SKAL de overholdes.

Hvis vi nogensinde begynder at acceptere, at lovene brydes så bryder hele fundamentet for demokratiet ned. Så simpelt kan det siges. Som der står på Byretten i København: "Med Lov skal Land bygges"

Det er uacceptabelt at tolerere den slags, og jeg er rystet over det tog justitsministeren så lang tid at nå til den indlysende konklusion. Det kan godt være det ikke er justitsministeren, der skal indkalde til vurdering af et medlems værdighed. Det er formodentlig præsidiet som tager det formelle skridt, men vi kan ikke have hverken spritbilister eller forsætligt lovbrydende medlemmer til at sidde i Folketinget. Det handler om politisk værdighed - og derfor skal landets love overholdes.

fredag den 13. januar 2012

Lars Løkkes erkendelse

Nu kan man i dag på Jyllands Posten online læse, at Lars Løkke erkende de lod milliarderne trille mens de sad i regering.

Tankevækkende de gerne vil have kritikken skal forstumme, al den stund de ikke selv tøver med at fremhæve de nedskæringer der har været nødvendige efter den nye regering kom til.

Der var, med andre ord, et større hul i statskassen end det var åbenbart under valgkampen, og nu forventes det, at de borgerlige igen skal kunne tale frit om ansvarlighed uden at skulle stå til ansvar for egne handlinger?

Hvorfor stemte S ikke imod under VKO?

Nu kan man om multimedieskatten se denne video på Socialdemokraternes hjemmeside:Tankevækkende er det imidlertid, at Socialdemokraterne selv valgte "Ved ikke" mens VKO sad i regering... Nu kalder de skatten for "hul i hovedet", og spørgsmålet melder sig derfor: hvorfor stemte de dog ikke imod da forslaget om indførelse af en multimedieskat oprindeligt kom frem?

SF blæser på Grundloven

Det seneste forslag, annonceret i dag på Nyhederne på TV2 [ref: SF vil af med forældede statsråd] viser med al tydelighed, at SF blæser på Grundloven.

Grundlovens §12:

§ 12 Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene.


Grundlovens §17:

§ 17
Stk. 1. Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører forsædet undtagen i det i § 8 nævnte tilfælde og i det tilfælde, hvor lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen i § 9 måtte have tillagt statsrådet myndighed til at føre regeringen.
Stk. 2. I statsrådet forhandles alle love og vigtige regeringsforanstaltninger.


Det er meget muligt at SF skal af med lidt frustration om Kongehuset, men dén diskussion er ikke særlig relevant al den stund Grundloven er TYDELIG på området. Vil SF (og/eller andre medlemmer af den røde regering) af med statsrådene kunne de jo passende tage fat på den grundlovsrevision Helveg Petersen for flere årtier siden startede en debat om.

Indtil en ny grundlov er vedtaget står punktet aldeles ikke til debat.

Vi har i forvejen set den selvfede magtelite foretage mange krumspring for at undgå befolkningens kritiske øje på de ting der vedtages, så det står slet ikke til diskussion at vi som befolkning er glade for der bare er mindst én sikkerhedsventil som ikke er syltet ind i lysten til at forbigå de nødvendige overholdelser af grundlov m.v.

På dét punkt fortjener det STOR ROS, at vores Dronning er grundig i lovarbejdet, og tager statsrådene seriøst.

Det må betegnes som noget af et selvmål fra SFs side...

God weekend til alle. :-)

tirsdag den 10. januar 2012

Ledige risikerer at miste dagpengene

I går kunne vi i Ugebrevet A4 læse - i artiklen "Tusindvis mister deres dagpenge" - at der er stor forskel mellem de skøn den nye beskæftigelsesminister anlægger og så de faktuelle tal som fagforeningerne (som trods alt må have bedre "styr" på medlemmernes situation) står overfor...

Nu skal vi under en rød regering opleve den samme pisk frem for gulerod med påstande om, at der kommer helt andre tal på bordet.

Det mest tankevækkende var, at vi 1. december 2011 oplevede, at alle MF'ere (undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti) var afvisende overfor en ændring af reglerne for ventepenge og ministerpensioner. "Fanden hytter sine", og Kammerat Napoleon vækkes også i live med den tankegang at eliten sørger for sig selv.

Det BURDE ikke være forbudt at tænke på de mennesker som er mindre heldigt stillet end en selv, og derfor er det heller ikke forbudt at tænke selv. Det bør ikke være nogen hemmelighed at der burde være fair omtanke for andre hvis ideerne om nye politiske toner skal holde bare en smule.

Men når eskapismen lever fint blandt folk som alene sørger for sig selv, er der ikke meget håb for dem som kommer i klemme. De kan så i stedet leve af murstenene synes at være tankegangen hos regeringen. Nu skal enhver forskel mellem kontanthjælp og dagpenge udviskes, hvilket så blot endnu engang vil motivere endnu flere til at undgå a-kasse bidraget, for det kan jo nærmest være ligegyldigt når der ikke tages hånd om de økonomiske realiteter, som pressen jo i den senere tid ellers HAR tydeliggjort for dem som både lytter og læser det der senest er blevet skrevet.

Virkeligheden er ved at gå op for de fleste: visse mennesker er kun i politik for at hylde egen magtposition, og almuen er dem komplet uvedkommende. Dét burde vække til alvorlig eftertanke...

søndag den 8. januar 2012

Endelig en smule klarsyn fra Villy Søvndal...

Det er befriende at notere sig, at juleferien har gjort udenrigsministeren godt, for endelig kan vi konstatere, at selveste Villy Søvndal erkender, at håndteringen af de løfter der blev givet FØR valget ikke er håndteret helt heldigt.

Godt nok kun i en meget kort bemærkning, men det er åbenbart ikke gået regeringspartiernes næser forbi, at befolkningen - mildt sagt - er rystede over den arrogance hvormed ordet "løftebrud" opfattes af partierne Socialdemokraterne og SF. Der ER god grund til utilfredsheden, og nu er der altså kommet hul på bylden ved at det trods alt erkendes, at det ikke er blevet grebet nær så godt an, som det kunne være gjort.

Det er dog en begyndelse, og nu må vi se om flere følger trop med en reel diskussion af hvad der kommer til at ske med alt det som blev lovet før regeringen fik befolkningens stemme til at kunne etablere den nye regering.

søndag den 1. januar 2012

Gentagelser er belastende

Et ord gennemsyrede statsministerens nytårstale her til aften. Gentagelsen af ordet "krise" som om det var det magiske ord, ligesom "Sesam, Sesam - luk dig op", der ville få folk til pludselig at vende skuffelse til glæde.

Nogle mennesker skal simpelthen gentage løgnen tit nok til de selv begynder at tro på den, og det må så også være nøgleordet for de skuffede borgere, der stemte på den røde regering. Vi er mange som efterfølgende har måtte sande at de fine ord kun var det, nemlig tomme løfter og buldrende tønder.

Der var ingen tvivl før valget. Vi skulle vokse os ud af krisen. Nu skal vi spare. Ikke spare på folketingsmedlemmernes egne gunstige vilkår, men tværtimod spare hos den menige dansker. For at gøre det bare en smule socialt spiseligt blev det nu nævnt, at direktørgangene ikke skulle gå fri når ledelserne forventede løntilbageholdenhed hos medarbejderne.

Det var sådan set også den ENESTE socialdemokratiske tese. Resten var ord der lige så nemt kunne være sagt af en statsminister fra den borgerlige lejr.

Nuvel, vi må se hvad der sker når MF'erne kommer tilbage på Borgen om 10 dage. Om de har noget reelt at byde på, eller om der er tale om en politisk ørkenvandring...

Godt Nytår.

Hvad der IKKE blev sagt i Dronningens nytårstale

Det undrede mig voldsomt, at det ikke blev nævnt i Dronningens nytårstale at vi for første gang i landets historie havde fået en kvindelig statsminister. Derimod undrede det mig endnu mere, at landets Dronning nu går vores Beskæftigelsesminister i bedene ved at nævne, at folk skal være omstillingsparate med hensyn til karriere- og uddannelsesskift, for slet ikke at tale om geografisk mobilitet.

Det kan synes en smule underligt at Dronningen normalt skal være upolitisk, men lige nøjagtig dér går ind på et væsentligt politisk område hvor den nye regering ikke har ændret sig ret meget siden VKO-regeringen...

Anyway, senere i dag skal vi så opleve det historiske: den første nytårstale fra en kvindelig statsminister.

God fornøjelse, og godt nytår til alle bloggens læsere. :-)