Har du brug for en ny mobiludbyder?
Telmore Mobilabonnement med Play

onsdag den 30. juni 2010

Hvorfor slække på kapitalkravene for banker?

Hvorfor i alverden skulle man slække på kapitalkravene for banker alene fordi Amagerbanken ikke kan holde de krav der almindeligvis kan stilles til en banks soliditet?

Karsten Ree må have spist søm, og glemt at spytte hovederne ud, som man siger. :-)

Vi har nogle regler som netop skal sikre kontohavernes indeståender, og i den forbindelse stilles der nogle klokkeklare regler og beløbsgrænser for at sikre soliditeten, og der bør ikke kunne laves undtagelser til den slags regler, medmindre man altså er parat til at benytte Indskydergarantien når vi så igen skal til at finansiere et krak.

Det bør være således at vi kan have tillid til bankaktier, og diverse bankpakker og hjælpeordninger har ikke gjort ens lyst større til at investere i bankaktier i forvejen. Endnu mindre når vi netop ved, at udbytter også begrænses for de banker som har halvrøde tal på bundlinjen.

Tidligere har banker kunne bruge "hensættelser til tab på debitorer" som en gummielastik - dels til at spare i skat, men også til at gemme nogle af de formuer der blev akkumuleret i de gode år. Den slags er ikke tydeligt for de mindre kyndige, men de iblandt os som valgte Ekstern Økonomiinformation da vi gik på handelsskole i starten af halvfemserne lærte at læse den slags tal - og det er IKKE køn læsning. Særligt ikke når vi bagefter skal høre om lysten til ikke at betale skat, og få endnu flere undtagelser, med europæiske sammenligningstal med videre.

Det er på høje tid at politikerne får fortalt hvor skabet skal stå i forhold til bankerne frem for at lade sig køre rundt i manegen af folk som, mildt sagt, har en anden agenda end den vi som samfund har. Det er særdeles kritisabelt at der i de gode år blev tjent milliarder, hvorefter det forventes at kunne få sugerøret ned i statskassen i de magre år.

Hvis bankverdenen havde levet efter de samme råd som de selv giver til folk der anmoder om lån havde vi slet ikke haft den situation vi står midt i nu. Dét er værd at huske når vi ser nyheder, skulle jeg mene. :-)

mandag den 28. juni 2010

Det nye politiske landskab

Det nye politiske landskab bliver sandelig mere og mere spændende. Dansk Folkeparti, som, af uvisse årsager, opnåede status som "stuerent" selvom deres politik er alt andet end det, vil nu til at have regeringsmagt.

Det iklædes et mantra om "den dag vi mener, at vi får mere indflydelse ved at indtræde i regeringen, så vil vi meddele det" med sædvanlig elegance der kun har ét formål. Det handler om at få protesterne til at falde bort, og ved at introducere muligheden på et tidspunkt hvor det ikke er aktuelt vil det være nemmere at få igennem når det senere forsøges indført.

Jeg må, igen, konstatere, at videoen med Poul Nyrup viser sig korrekt. Gruppeformanden, Kristian Thulesen Dahl, kunne lige så godt have sagt: "Det handler om at kunne tælle til 90, og vi vil gøre vores indflydelse gældende".

Det bedste af det hele er, at den danske befolkning kan se kursen siden Anders Fogh blev statsminister, og de skal nok præmiere regeringen for deres politiske skævvridning af samfundet.

Forsøget på at miskreditere Helle Thorning Schmidt på grund af hendes mand vil prelle af som vand på en gås, for hun har INGEN ambitioner om at snyde skatesystemet. Men måske skulle vi sørge for langt mere pressedækning næste gang vi finder en petitesse iblandt regeringens ægtefæller.

Jeg kan love for der kunne komme sjove sager for dagen, hvis det er mudderkast der skal være valgstrategien. Der er mange sjove historier der kan gengives om ønsket... :-)

mandag den 21. juni 2010

Per Ørums overgang til Kristendemokraterne

Man kan sige mangt og meget om Per Ørum Jørgensen og den spirituskørsel han blev stoppet for. Dengang var han konservativ, og flere har jo haft den oplevelse at havne i politiets søgelys når det gælder at foretrække promillerne. Det skete jo, som bekendt, for Hans Engell som partiformand med betonklodsen på Helsingør-motorvejen. Han er i dag politisk kommentator. Dengang kom det frem, at en anden også havde prøvet turen. Det var Per Stig Møller, der i dag er minister, først udenrigs- og nu senest kulturminister. [En meget relevant post, hvis man gerne vil følge underholdningsindustrien i øvrigt... ;-)]

Nu er turen så kommet til Per Ørum Jørgensen som nu kan få sine sjove oplevelser når bibelbæltets folk i partiet Kristendemokraterne kan give ham et trediegradsforhør om hans forhold til de våde varer...

Det hilses naturligvis velkomment, at regeringens flertal nu formodentlig er forsvundet, idet Kristendemokraterne næppe støtter en borgerlig regering med Dansk Folkeparti som rorfører.

Men hvordan er mon chancerne efter et valg? Det bliver spændende for Per hvad der videre sker, og det hilses da velkomment at han fik et klart syn, nemlig at regeringen ikke bringer værdier man kan stå ved.

God vind, Per. :-)

fredag den 18. juni 2010

Påske-fejlen bliver nu rettet...

Påske-fejlen bliver nu rettet. I dagens nyheder kan vi nu se, at Udenrigsministeren erkender en interesse i at lære sin amerikanske kollega "bedre at kende".

Bedre sent end aldrig... ;-)

Omvendt kan man så også sige, at det rent politisk gavner den amerikanske ledelse mere end den danske. Under BP-krisen har Obama talt meget om hvad de VILLE gøre, hvor længe de VILLE blive ved, men den menige befolkning ser ikke den nødvendige handling - og det er dybt frustrerende for Obamas præsidentembede. Fra at være den mest populære mand ved sin tiltrædelse er han begyndt at vandre i den tyndslidte ende af meningsmålingerne fordi folk ikke fornemmer den nødvendige prioritering af problemet med BP.

Så er det jo ganske naturligt at ville lade klassens pæne elev få et møde med sin udenrigsminister, fordi det så bagefter kan bruges til at fortælle, at der bindes bånd med både store og små lande.

Dét som med vore øjne er en stor begivenhed er altså kun et mindre møde, hvilket den halve time (måske tre kvarter) også vidner om. Enhver véd at de første fem minutter går med høflighedsfraser, lidt tid til at sætte sig til samtalebordet, og så bruges der en masse energi på at få dette til at fremstå som den største begivenhed til dato.

Det er måske også fordi den danske regering har brug for et løft. ;-)

mandag den 14. juni 2010

Loft for pasning af egne børn

I en verden som den danske, hvor en vestsjællandsk kommune betaler 7,3 millioner for mandsopdækning med 18 mand af en farlig mand, og sagerne ikke er enkeltstående (http://www.tv2east.dk/artikler/18-ansat-til-passe-en-sindslidende - http://www.tv2east.dk/artikler/psykisk-syg-kvinde-har-kostet-60-millioner - http://www.tv2east.dk/artikler/psykiatrisk-patient-farlig-til-sygehuset), så vækker det en vis harme, at regeringen nu vil lægge loft på folk der passer egne syge børn.

Jeg er klar over der i de tilfælde hvor forældre selv kan passe deres børn, er tale om blandt andet handicappede børn, og tilhører en anden gruppe.

Men det skal være slut med kassetænkningen!

Når der i sagen om den mandsopdækkede unge mand tales om, at der på landsplan måske er 100 lignende sager, så taler vi altså om næsten en milliard kroner, som man IKKE sparer på.

Men når den enkelte familie vælger at passe eget barn frem for dyre pasningstilbud, så skal der, ifølge regeringens snæversyn, anlægges et loft på lønkompensationens størrelse?

Det SKRIGER til himlen med den slags manglende logik...

Der er talrige sager, hvor folk med problembørn får pasningsordninger til mange hundrede tusinde kroner. Hvorfor der ikke skabes kombi-løsninger i samarbejde med dem som gerne vil medvirke til pasning af egne børn kan kun skyldes én ting: kassetænkning.

Derfor skal der ryddes op i det system frem for at jagte den enkelte familie, som faktisk gør samfundet en tjeneste.

søndag den 13. juni 2010

Kattegat-bro godt for dem på Samsø

Der er ingen tvivl om, at Magnus Heunicke har ret når han anbefaler en etablering af en bro mellem Kalundborg og Hov henover Samsø i forlængelse af Femern-forbindelsen.

Hvis du læser artiklen "Kattegat-bro kan betales på 25 år" på TV2 Øst, så tegner geografien ganske godt for samsingerne.

En fast forbindelse vil gøre det langt nemmere for folk at komme til og fra Samsø, og det vil stensikkert også være en fordel ud fra et turistmæssigt perspektiv.

Færgefarten vil jo givetvis protestere for at bevare arbejdspladser, men i realiteten må vi jo erkende, at færgeselskaberne selv er skyld i interessen for flere broer. Én faktor er billetprisen for en færgeoverfart, men priserne ombord er jo af en sådan dimension, at du lynhurtigt kommer til at betale det dobbelte - bare for at få et rundstykke og en kop kaffe, og en vand til børnene. Det koster r*ven ud af bukserne på de overfarter...

Reklamerne på TV om at undgå den kedelige vej henover Fyn er jo kun et forsøg på at pumpe publikumstallene op da enhver sagtens kan se fornuften i en bro.

onsdag den 2. juni 2010

Pia Kjærsgaards belæringer

Pia Kjærsgaards belæringer viser med al tydelighed hvor desperat regeringen er. Når Villy Søvndal bliver bedt om at tage stilling til en udtalelse fra Morten Bødskov, der som bekendt, er socialdemokrat - og medlem af et andet parti - og enten erklære sig enig eller uenig med denne, så bliver det en smule tragikomisk.

Særligt fordi vi i nu rigtig mange år har set Pia Kjærsgaard komme med talrige udtalelser, der har banket folk på plads hvis de har formastet sig til at diskutere mulige reformer blandt regeringens partier. Jeg har senest nævnt Lene Espersen som ét eksempel. Mange andre ministre er blevet belært af DF-formanden, og det næsten umulige er faktisk sket. Birthe Rønn Hornbech siger kun ganske lidt, velvidende at regeringen sikkert bliver nødt til at udskrive valg den dag hun belærer Pia Kjærsgaard omkring det rent juridiske i mange af hendes udmeldinger. Udmeldinger som i øvrigt kun har ét eneste formål: score billige points.

Når Pia Kjærsgaard samtidig roser statsministeren for bortforklaringen om de ufinansierede skattelettelser som om det var økonomisk belæring af Helle Thorning-Schmidt, så er jeg nærmest nødt til at trække på smilebåndet. Særligt fordi det er morsomt man det ene år giver skattelettelser til folk der betaler topskat, hvorefter man skal ud med et påstået ærinde om konvergenskrav. Påståede fordi vi, som bekendt, slet ikke er formelt forpligtede til at overholde de krav, og da i hvert fald slet ikke har modtaget nogen henstilling endnu.

Havde det ikke været mere klædeligt for regeringen hvis de havde tænkt lidt videre, og tænkt en mere social fair plan igennem frem for det hastværk som den hovsa-løsning i virkeligheden bærer alt for tydeligt præg af?

Elementer som differentieret moms har aldrig hastet for regeringen - også selvom enhver med blot den mindste smule matematisk sans kan regne ud, at der vil blive solgt langt flere danske grøntsager, med bedre sundhed til følge, end med den nuværende faste moms på alle varer, som rent faktisk er med til at gøre billige industrivarer (med masser af konserveringsstoffer) endnu billigere i forhold til frugt og grønt. Men så skal vi over i en ny form for tankegang, for så kan vi ikke alene regne med enkelte kasser, men skal så til at tænke tværfagligt.

At det kunne sætte gang i dansk landbrug med yderligere beskæftigelse til følge tænkes der ikke over. At der kommer til at mangle praktikpladser for overhovedet at kunne føre de eksisterende landbrug videre om ganske få år rager politikerne en papand. Det er der ikke mange stemmer i.

Der er heller ikke ret mange stemmer i iværksætternes vilkår, for når folk er så naive at starte selvstændigt i et land som Danmark så skal de tydeligvis kontrolleres i begge ender. Det arbejde der følger med, rent administrativt, at starte sit eget er der ikke mange der gider. På den måde er regeringen, på mange fronter, med til at sikre at vi ikke får ordentligt gang i hjulene. Det hed i 80'erne "pengene har det bedst i borgernes lommer", men vi må sande, at det i det 21. århundrede betyder, at borgerligt tøj åbenbart er uden lommer.

Vi kommer ikke videre med den nuværende regering, og det er heldigvis gået op for mange der før stemte borgerligt.