Har du brug for en ny mobiludbyder?
Telmore Mobilabonnement med Play

søndag den 28. juni 2009

Open Source-debatten

Der er ikke den store grund til at juble over open source-debatten blandt danske politikere for de fleste af dem er dybt afhængige af embedsmandsapparatet for nogensinde at kunne gennemskue hvad der er fornuftigt, og hvad der ikke er værd at satse på.

Faktisk har offentlig IT haft en årelang tradition for altid at blive DYRERE, mere FEJLBEHÆFTET og mindre effektiv end andre steder. Hvorfor mon? Fordi der alt for ofte søges formelt uddannede mennesker i stedet for at gøre som de private virksomheder gør. Formel uddannelse er en god ting for at danne "basis", men bagefter kommer den fase hvor der skal indsættes praktisk viden og erfaring med både soft- og hardwareproblemer.

Når folk først får den fornødne viden er det ikke Linux eller Windows der er interessant. Den debat afhænger af så meget andet, herunder i særlig grad hvad der arbejdes med. Skal du bruge programmer som kun findes til enten Windows eller MacOS, så skal du naturligvis IKKE satse på Linux på din desktop. Omvendt kan du nemt bruge Linux på en server til webhosting når du alligevel satser på blogs med PHP og MySQL etc.

Alle de ting som folk begynder at diskutere har intet med det reelle problem at gøre. F.eks. vil man diskutere Microsofts "åbne" standard vs. OpenOffice's brug af det i forvejen kendte XML-format... Har du OpenOffice KAN DU ALT. Uden problemer. Har du MS Office kan du mange af de samme ting, men du kommer til at betale for det.

Når flertallet af de offentligt ansatte KUN bruger tekstbehandling og regneark, hvorfor pokker skulle de så have et helt kontorsystem? Nej, vel? Slet ikke når det koster et par tusinde pr. medarbejder at vedligeholde...

Men politikerne afventer rapporten som skal vise guldkornene før de bestemmer sig, og præcis hér har man ikke lyttet til de udenlandske erfaringer. Det kan undre voldsomt i en tidsalder hvor alt med EU på nyder stor bevågenhed....

mandag den 22. juni 2009

Iran — et diktatur...

Alle ved, at Iran fungerer som et diktatur. Når det er erkendt, at der flere steder er flere afgivne stemmer end stemmeberettigede, så er der demokratisk noget helt galt. Det har så fået nogle på barrikaderne i et forsøg på at ville DEMONSTRERE hvad vores holdning til situationen er.

Det behøver danskerne slet ikke demonstrere. Faktisk er vi i forvejen ganske diskvalificerede - i muslimske øjne - til at udtale os om et muslimsk styre. De mener nemlig stadig, at danskerne pr. automatik er lig med karrikaturtegningerne, og derved tæller vores sym- eller antipati ikke synderligt meget i deres optik.

Politik handler om VIRKELIGHED. Uanset hvordan vi skuer begivenhederne omkring os, så er der en langt vigtigere dimension som alt for mange glemmer. Vi vil så gerne redde alle, og lige fra Fair Trade til ren økologi er der masser af mennesker som "abonnerer" på de "rigtige" holdninger, tror de selv.

Men når alt kommer til alt, så ligger vi præcis som vi har redt. Vores politik mangler medmenneskelighed, og det straffer os selv i dag. Når man for år tilbage så hvordan hele Europa klagede da Kurt Waldheim fik indflydelse på den østrigske regering, kan det godt undre, at Danmark ikke mødte en lignende modstand da vi fik det yderste højre med til at regere landet. Men perspektivet er i forvejen blevet højredrejet i mange samfund, og derved var banen lagt - også for andre lande hvor mindre stuerene politiske elementer i dag er blevet "mainstream"...

Derfor er der næppe nogen der er i tvivl om vores holdning til valgfusk. Det bryder vi os naturligvis ikke om. Men det virker bare langt mindre at ytre sig når vi selv bevæger os knivskarpt på linjen på flere punkter. Ikke hjemsendelserne til Irak, for vi ved jo, at flere tog på lange ferier... Men på mange områder lefler vi mere for det politisk korrekte i stedet for VIRKELIG at ramme arablandene dér hvor det gør RIGTIGT ondt.

Den dag vi frigiver os helt fra olien, som Amerikanerne er i gang med at skabe teknologi til at kunne gøre, så forsvinder økonomien. Når pengene forsvinder så øges forhandlingsVILJEN. Politik er barsk, men viser du svaghed står du ikke stærkest i en forhandling.

Men igen er ingen i tvivl om vores holdning til diktaturstater, vel? Vi har bare forbandet svært ved at udmønte vores holdninger til HANDLINGER, og det er dér det har den STØRSTE effekt.

søndag den 21. juni 2009

Moderne slaveri

Man løser absolut intet ved at genindføre slaveriet — denne gang i form af uberettiget aktivering af folk under alvorlig sygdom. Jeg er også selv interesseret i at betale MINDRE i skat, men ikke for enhver pris.

Hvis prisen er at anstændigheden yderligere mindskes, så er det for længst på tide at råbe STOP. Det nytter ikke noget at iklæde denne moderne form for slaveri alle mulige andre hensyn. Det nytter ikke med straffeordninger, som ødelægger enhver form for anstændighed og fornuft, med yderligere sygdom til følge.

Der er grænser for hvor meget vi mennesker kan holde til, og forsøgene på at effektivisere sig ud af krisen er helt klart den forkerte vej at gå. Det må formodes, at lægerne også har en interesse i retvisende vurdering af sine patienter. Ingen vil nogensinde tilskrive folk længere tids restitution end højest nødvendigt. Men ligefrem aktivering af folk UNDER sygdomsforløb er for barskt.

Vi trænger til et systemskifte, som faste læsere af denne blog også vil vide jeg længe har efterlyst.

fredag den 19. juni 2009

Misbrug af borgernes penge

Det er rent misbrug af borgernes penge når regionspolitikerne bortforklarer hvorfor der ikke træffes et valg før kommunal- og regionsvalget. Man kunne stadig nævne hvad man var mest stemt for i de enkelte partier, og hvis man havde rent mel i posen var der nok også en argumentation for den holdning de pågældende måtte have i sagen.

Det mest tåbelige er, at vi i regionen har faldefærdige hospitaler nogle steder og top-notch nybyggede steder i andre byer. Uden et helhedsindtryk er det som den enøjede der vil styre de blinde, og det at et spørgsmål kastes i udvalg // ekspertpanel giver ikke nødvendigvis den RIGTIGE løsning.

Set med skatteydernes øjne handler det om at TÆNKE med overblik frem for den nuværende kassetænkning. Danmark er med tiden blevet langt mindre, og personalet er langt mere mobile end nogensinde før. Men det ville være mest hensigtsmæssigt at involvere personalet også frem for pludselig at trække en eller anden ekspertrapport ned over hovedet på alle borgerne, de ansatte m.v.

Men hvem havde nogensinde troet at politikerne havde respekt for borgerne? Nej, vel...

onsdag den 17. juni 2009

SP = Sløv Pensionsudbetaling?

Jeg har undret mig voldsomt over hvorfor regeringen frigav SP-midlerne hvorefter ATP selv praler med at have sikret sig likviditeten, hvorefter de også viser filmklip fra deres elektroniske aflæsning af blanketterne, og til sidst skal de alligevel bruge 3 uger til administration af udbetalingen...

Hvorfor kunne det ikke gå lidt hurtigere? Det spørgsmål har jeg nu stillet på TV2's tekst-tv med ordene:

SP = Sløv Pensionsudbetaling?
Når nu det var regeringens erklærede mål, at frigivelsen af SP skulle bruges til at kanalisere større forbrug (og statsafgift i statskassen), så kan det godt undre, at ATP opnår en særstatus som gør, at de kan fastholde udbetalingen i indtil 3 uger...
Hvad er det egentlig som i disse edb-tider gør, at man skal vente hele 3 uger når ATP selv (med filmklip) har pralet med deres elektroniske aflæsningssystemer m.v.?
Den slags kan godt undre ganske voldsomt. Men det er jo ikke spor overraskende når vi bagefter tænker på hvordan ATP har scoret i forhold til andre investeringsselskaber. Når SP'en - før eller siden - er udbetalt vil det kun være den almindelige ATP som bliver administreret af ATP-huset, og hvordan det vil gå med dén "opsparing" er ret ligegyldig hvis man selv sørger for en kapitalpension og sparer op gennem sin pensionsordning...


Som blev udgivet i dag, og kan læses herfra:


mandag den 15. juni 2009

VandAFLEDNINGSafgift

Meget apropos så er netop vandAFLEDNING blevet et meget stort problem med de vandfald vi for nylig oplevede. Det har sat en hidtil overset faktor på dagsordenen, nemlig kloaksystemerne.

Jeg skrev dette på TV2's Tekst-tv:

VandAFLEDNINGSafgift - et fremmedord?
Mens regeringen synger på (forhåbentligt snart sidste vers) om hvor fantastisk godt det går med alting, så forfalder alt omkring os.
Kommunerne får mindre og mindre frihed til at administrere selv mens regeringen påfører flere byrder (såvel administrative som økonomiske), hvorefter man på Tinge ikke helt forstår hvorfor der er en spirende utilfredshed.
Når så der kommer presse på sagerne så loves der handling, og når pressen bagefter fokuserer på nye sager, fortabes de gamle. DERFOR er kloak m.v. nedprioriteret - også til trods for STORE stigninger i netop vandAFLEDNINGSafgift. Det er det store fremmedord som mange kommuner kun opfatter om indtægt frem for også at levere den infrastruktur som skulle berettige stigningen i afgiften.


Det blev udgivet i dag, og du kan se indlægget her:


fredag den 12. juni 2009

Så kom "kong Henrik"-diskussionen

Nu fik vi PRÆCIS den diskussion som andre afviste i forlængelse af ændringen af tronfølgeloven som blev sneget igennem... Kun Dansk Folkeparti og Venstre siger klart fra ifølge http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-22977287.html?rss.

Jeg er helt sikker på den slags kan sætte sindene i kog. Nu har vi hørt diverse former for piveri over både at være "trediemand i rækken", "underlegen" og meget andet. En rolle prins Henrik kendte da han blev gift med vores Dronning, Margrethe II. Men også en rolle han senere tydeligvis har haft meget svært ved at forene sig med.

Der er ingen tvivl om danskernes tak for de to prinser, Kronprins Frederik og prins Joachim. Men længere er den ikke. Prins Henrik får ALDRIG befolkningen til at erkende sig som konge, og det har helt indlysende årsager. Henrik får nemlig aldrig hverken den charme som Christian X eller Frederik IX besad. Han synes egentlig heller ikke at være interesseret i det, for så havde han vel for længst gjort en større indsats for at skabe sig en mere "folkelig" profil.

Kongehuset er vi alle glade for, men nogle slider tydeligvis på vores tålmodighed.

mandag den 1. juni 2009

Stem NEJ til ændring af tronfølgeloven

Nu har staten indledt et mediespin til 5 millioner. Skatteborgernes penge, som bestemt kunne bruges bedre andetsteds. Der er nemlig en ændring af en tronfølgelov som skal "sniges" igennem - helst uden alt for meget debat, og helst slet ingen ballade.

Der er en vigtig gruppe på Facebook du bør se nærmere på, hvis du også værdsætter Grundloven, og at denne bør respekteres. Gruppen hedder: "Nej til tronfølgeloven. Af seriøse grunde".

Det er betænkeligt, at man nu vil lave Grundloven om til et tag-selv-bord med ekstra cirkulærer, lidt romaner, en tillykke-seddel og meget andet som nu tages i forsøg på at undgå en egentlig Grundlovsreform, som Niels Helveg ellers varmt talte for.

En sådan grundlovsrevision blev hurtigt manet til jorden for det er vi jo i disse dage ikke specielt mindet for. Alt handler om EU, miljøkonference m.v.

Vis modstand mod regeringens misbrug af sin regeringsmagt, og vis din modstand på valgdagen den 7. juni. Stem blankt eller nej. På den måde får regeringen ikke de nødvendige 40% ja-stemmer (som skal beregnes af HELE den stemmeberettigede befolkning)...

-------------------------


OPDATERING DEN 2. JUNI 2009:

Se hvorfra reklamen der netop sendes på TV2 egentlig er taget: