Har du brug for hjælp til at afholde dit næste arrangement?
EventButler udvælger de 3 bedste steder til dit arrangement - Få 3 tilbud

tirsdag den 29. juli 2008

Movias matematik

Reaktion på Sorø Avis, 29. juli 2008, side 39:
======================================

Movias matematiske evner lader meget tilbage at ønske når man i teksten beskriver en besparelse på 69,30 pr. tur under forudsætning af en pris på 3 kr/km i bil hvorefter overskriften i artiklen var "Spar 100kr./km med bus og tog"

Med en taxameter-pris på 11,50 ville selv ganske store startgebyrer nemt kunne finansieres med den slags matematik... :-)

Så der er dømt OM'er til redaktionen for ukritisk at viderebringe reklamestof, og vi ser da alle frem til at Movia udvider rutekørsel til hele døgnet så vi alle kan spare på både CO-2 regnskabet, benzin m.v.

Med arbejdstider der slutter ved 2-tiden i Kalundborg vil det være fint med bus til Dianalund. Gerne med skift i Sæby når Movia skal lave planlægningen. Så vil jeg gerne "nøjes" med at spare bare halvdelen hvis fleksibiliteten kom ind i billedet.

Priserne er, må jeg minde om, langt dyrere end offentlig transport i udlandet, som vi gerne sammenligner os med.

mandag den 28. juli 2008

Pisk frem for gulerod....

Det er hylende morsomt at se en sundhedsminister ævle om at sætte afgift på alkohol, tobak og sukker, for HVOR blev regeringens tale om differentieret moms for at tilgodese grønne varer af?

Præcis som vi var begyndt at høre nye toner om, at man havde opdaget at flere økonomisystemer indeholdt op til 8 momsgrupper, så var man ved at vågne.

Var det, som sædvanlig, kun en illusion eller har man efterhånden valgt kun at ville svinge pisken (skat & afgift) i stedet for guleroden (nedsat moms på sundere varer).

Som eks-ryger rager det mig langsomt om så en pakke kostede 100,-, men momsen på en dansk gulerod BURDE sættes ned.

fredag den 25. juli 2008

Lovlydighed og respekt - fremmedord i dag?

Det er sandt at sige blevet et noget underligt samfund vi lever i. Skiftende regeringer har lovet, at nu ville man sætte ind over for vold og trusler, og med især den seneste sparemanøvre (Politireformen) har vi virkelig set hvordan samfundet er ved at overgå til det der snart ligner Wild West-regler.

Folk der passer sine jobs
Ganske som man kan læse her: http://www.tv2east.dk/article?id=30013 så går det nu også ud over folk som ganske simpelt bare passer sine jobs.

Hvor er vi henne? Når politiet selv bliver truet kan de godt møde talstærkt op, men når menige danskere konfronteres med mindre begavede elementers lyst til at blive fysiske så er der kun risikoen for at få en dom for selvtægt når man forsvarer sig tilbage...

Vi bør tænke os meget grundigt om, og få genetableret respekten for hinanden inden det er for sent. Den slags elementer som lige nu får frit spil kan blive nationens kommende falliterklæring hvis ikke vi sætter konsekvens i højsædet. Ikke blot den straffende konsekvens, men også den linje som siger: "Kan I ikke opdrage jeres børn, så gives de en tænkepause, også fra folkeskolen."

Vi VIL ikke finde os i tomme løfter fra Lene Espersen, men vil se handling. Det kræver mest sandsynlig en ny regering her når sommerferien er overstået.

onsdag den 23. juli 2008

Debat om lukkedage ikke i pressen

Når vi i Sorø Posten 22. juli under overskriften "HK/Privat: Lukkedage skal afskaffes" kan læse hvordan man nu vil bekrige lukkedage som pædagogernes fagforening selv har været med til at få fastlagt af hensyn til både planlægning, kurser m.v. så virker det noget underligt, at HK vælger at kaste debatten ud i aviserne.

En anstændig arbejdsmetode havde været først at tage kontakt til BUPL for at drøfte hvorledes man vil gribe sagen an, så man kunne præsentere et troværdigt alternativ i pressen når der skal forberedes en ny regering ved næste folketingsvalg. Men det kræver altså, at vi samarbejder på alle niveauer før nogen går ud i pressen. Jeg synes vi bliver dybt utroværdige hvis enkelte fagforeninger begynder soloridt - også selvom det kunne være en spændende debat i en agurketid.

At bebrejde regeringen er også en spændende taktik, men al den stund der nu kan komme endnu større uro på pædagog-området efter strejken først lige er overstået så var det måske på sin plads at huske interne forhandlinger FØR man går ud med brask og bram i avisspalterne. Dernæst et lille suk over, at avisen ikke også søgte at få en udtalelse hos den anden part, og hvis dette ikke var muligt kunne man afslutte artikelen med "det var ikke muligt at få en kommentar fra xxxxxx inden deadline."

mandag den 14. juli 2008

Moral og etik kan IKKE gradbøjes

Uanset om politikerne vil erkende det eller ej, står de over for mange vigtige beslutninger når folketinget stemmer sammen efter sommerferien. Ikke alene er der ministerier hvor ansvar for fejlinformation ikke er blevet placeret, men der er så sandelig i lige så høj grad et spørgsmål om menneskesyn som burde kastes på bordet.

Den siddende regering har gennemført en hel del politiske elementer som mest af alt har haft karakter af "pisk" frem for "gulerod", og for nylig var selv førtidspensionisterne dem der stod for skud. Den slags har store omkostninger, og man må som dansker være glad for, at der ikke er nogen avis der leverer hele det politiske billede på engelsk, for så ville furoren omkring Østrig dengang Kurt Waldheim blev valgt være det rene vand i forhold til de vredesreaktioner der ville komme når nogle af de politiske ytringer blev oversat.

Selvom Gitte Seebergs ord nok rinder ud med lynets hast, så var hendes konklusion da hun forlod de Konservative til fordel for dengang Ny Alliance så ganske klare, og sande: "Nok er nok!"

Disse tre ord opsummerer så ganske glimrende den holdning mange af os har til landet netop nu. Jeg er glad for også at have fransk og engelsk som sekundære modersmål, for der er tidspunkter hvor det kunne være fristende at drage mod sydligere himmelstrøg — skatten er lavere, temperaturen er højere og livsglæden er stadig til stede.

Den slags tanker afbrydes hurtigt af den realitet at familien ikke er nær så heldigt stillet hvad angår sprog, og så samtidig dette små-naive håb på, at kursen KAN forandres. Jeg håber også på denne forandring, og håber blot ikke at regeringen og dens støtteparti får lov til at fortsætte den nuværende kurs ret meget længere.

Moral og etik kan IKKE gradbøjes, og derfor bør der ryddes op i det politiske system. Husk det, næste gang DU skal til stemmeurnerne.

søndag den 6. juli 2008

"Vi finder os ikke i det!"

I sin tid var det ret rørende at høre en klassekammerats mor sige, at min far burde være justitsminister hvis hun blev statsminister - simpelthen fordi juraen her i landet ikke har rykket sig det fjerneste fra det rene "laissez-faire." Jo, en smule ved festlige lejligheder, men nogen egentlige forandringer kommer der tydeligvis aldrig fordi man altid går fra lappeløsning til lappeløsning.

Lovene burde revideres, gøres nemmere at forstå, og så burde der være klare signaler om at kriminalitet IKKE tolereres i det danske samfund. Den slags har jeg selv levet og lært i min opdragelse, og i dag er jeg selv præcis lige så træt af ligegyldige undskyldninger. Vi har alle begået vores andel af fejl i ungdommen, men vi behøver saftsuseme ikke GENTAGE DEM, eller fortsætte den deroute som i yderste konsekvens vil medføre at den sidste respekt også forsvinder.

Spirituskørsel ikke acceptabelt
Jeg skrev et indlæg i Roskilde Avis som udkom den 20. juni med ordene:

Nemesis ramte Bjørn Dahl
Da jeg for godt 10 år siden havde mine politiske diskussioner her i spalterne med Bjørn Dahl var respekten for fraværsstatistikker og eftersyn af moral i egne rækker ikke særligt velkommen.
Nyheden om, at Bjørn Dahl nu er taget med en promille på over 1,2 sætter tingene i deres rette perspektiv. "Skomager bliv ved din læst" [for de mindre lokalkendte ejede familien en tømmerhandel] lyder et meget kendt ordsprog, og for hr. Bjørn Dahl bør det vække til alvorlig eftertanke hvordan han (for at spare en taxaregning) har medvirket til at ødelægge sit navn qva sin dobbeltmoralske handling.
Det var ikke fremmed for Bjørn Dahl at fare frem som en trold af en æske, når han skulle booste sit renommé. Han benyttede enhver chance for at komme forrest. Af alle mennesker kan han takke sig selv for det efterfølgende systemskifte der kom, fordi han fik magt som han havde agt.
Jeg må ønske dig god bedring og håber, du får tænkt dig grundigt om. Bedre sent end aldrig.


Det afstedkom bl.a. ankomsten af et anonymt kort - jvfr. beskrivelse i min private blog i artiklen "Ikke hævn..." som kan tilgås herfra: http://www.blunck.dk/blog/2008/06/27/ikke-h%c3%a6vn/.

Efter at have læst to navngivne kommentarer fra folk som komplet misforstod det skrevne, gav jeg en afsluttende kommentar i mit indlæg "Når tolerance bliver laissez-faire" som kan tilgås herfra: http://www.blunck.dk/blog/2008/07/06/nar-tolerance-bliver-laissez-faire/.

Respekten for loven BURDE være veletableret for dem som vil lede samfundet, og vi bør kunne stole på at vore politikere gør det rigtige.

torsdag den 3. juli 2008

Mogens Glistrups bortgang

Uanset om man måtte være enig eller uenig med denne mand, så står det alligevel fast, at Mogens Glistrup var del af en helt bestemt generation af ærlige politikere. Andre i samme gruppe er og var f.eks. Anker Jørgensen og Erhard Jakobsen.

På hver sine måder har disse tre været ikoner i dansk idéhistorie og dansk politik har været påvirket af alle tre. Mogens Glistrup var visionær på flere måder, og samtidig endte han - efter sit fængselsophold - med at blive en bitter mand. Desuagtet at han aldrig nåede at ændre mening så respekterede han andres ret til at være uenig med ham. Selvom han gentagne gange fik tomater og æg kastet i ansigtet, mødte han troligt op til 1. maj.

Denne mand var speciel på mange måder, og vil i hvert fald være husket for at have gjort dansk politik en smule mindre kedelig... :-)

I øvrigt kan interesserede læse mere om Mogens Glistrup herfra: http://da.wikipedia.org/wiki/Mogens_Glistrup.

onsdag den 2. juli 2008

Revisionen af pensioner uanstændigt
Menneskesynet har ændret sig voldsomt, og for dem som berettiget har måtte kæmpe i flere år for at få tilkendt invalidepension er det uværdigt at gentage processen. Endda i sager hvor et sygehus selv har medvirket til invalideringen. At starte en fødsel 3,5 mdr. før tid er ikke uden konsekvenser.

Der var engang hvor liberal tankegang var at mindske bureaukratiet. Nu er det åbenbart klassesamfund og -kamp der står på menuen.... Ak.