Har du brug for hjælp til at afholde dit næste arrangement?
EventButler udvælger de 3 bedste steder til dit arrangement - Få 3 tilbud

søndag den 15. december 2013

Får vi folketingsvalg i 2014?

Det er ved at udvikle sig til en ren tilståelsessag i dansk politik når hele forligskredsen er blevet taget med bukserne nede i sagen om gensidig forsørgerpligt. Nu gælder det ikke kun for gifte, men også samlevende fra og med 1. januar 2014. I aftes kunne vi konstatere, at forskellen mellem gifte og samlevende ER, at de samlevende ikke automatisk har ret til skattefordelen...

Man vil, med andre ord, gerne straffe folk dobbelt. Fjerne deres kontanthjælp under påskud af, at den ene part TJENER for meget, men ikke automatisk overføre fradraget, selvom man altså gerne fjerner selve indtjeningsgrundlaget.

Det er ved at udvikle sig til en farce, at oppositionen (den borgerlige) slet intet gør for at rive tæppet væk under regeringen. Der tales om mangt og meget, men der sker absolut intet når det gælder at leve op til de fine løfter. I en tid hvor den lilla regering er svag som aldrig før gives der livgivende førstehjælp.

Som jeg sagde for en del år siden er det en oppositions fornemste opgave, at vælte den til enhver tid siddende regering. Måske har julefreden allerede sænket sig over Christiansborg med postnummeret 1240 K...

God jul til alle. :-)

torsdag den 12. december 2013

Ministerrokaden

Så blev der rykket rundt på ministerierne - igen, igen, igen...

Morten Bødskov levede en farlig tilværelse som justitsminister, og er sikkert glad for at have givet styringen af Justitsministeriet videre til Karen Hækkerup. Helt ligesom alle har fuld forståelse for Villy Søvndal måtte tage hensyn til helbredet - både sit eget og sin kones.

På mange måder en sørgelig rokade, men bestemt også en spændende dag - rent politisk.

Dan Jørgensen får nu, som ønsket, lejlighed til at påvirke dansk politik som ny Fødevareminister, ganske som Holger K Nielsen også vil befinde sig godt som Udenrigsminister. Jonas Dahl som skatteminister er, som så meget andet, nok en udfordring som kan vise sig, at være en meget stor mundfuld for en ganske ung mand i politik.

God weekend til alle. :-)

onsdag den 4. december 2013

Tilliden til PET

Scharfs udmelding at han stopper som chef for PET er interessant. Særligt for de iblandt os, der elsker vores frihed under devisen "frihed under ansvar"...

Det er noget sørgeligt, at man forsøger at få adgang til navngivne politikeres kalendere, og man samtidig netop kan læse, at medarbejderne i virksomheden har måtte leve med en ledelsesstil som slet ikke hører hjemme i en offentlig instans anno 2013.

Det er derfor med yderst tørre tårer man kan sige farvel til hr. Scharf - og vi kan alle håbe den nye leder vil vise en stil alle kan have tillid til.