torsdag den 12. december 2013

Ministerrokaden

Så blev der rykket rundt på ministerierne - igen, igen, igen...

Morten Bødskov levede en farlig tilværelse som justitsminister, og er sikkert glad for at have givet styringen af Justitsministeriet videre til Karen Hækkerup. Helt ligesom alle har fuld forståelse for Villy Søvndal måtte tage hensyn til helbredet - både sit eget og sin kones.

På mange måder en sørgelig rokade, men bestemt også en spændende dag - rent politisk.

Dan Jørgensen får nu, som ønsket, lejlighed til at påvirke dansk politik som ny Fødevareminister, ganske som Holger K Nielsen også vil befinde sig godt som Udenrigsminister. Jonas Dahl som skatteminister er, som så meget andet, nok en udfordring som kan vise sig, at være en meget stor mundfuld for en ganske ung mand i politik.

God weekend til alle. :-)

Ingen kommentarer: