tirsdag den 21. juli 2015

Omkostningsfrit at lade borgerne vente...

Det er nærmest komisk at skulle arbejde med en anke over en instans forkerte vurdering i en konkret sag om refusion af tandbehandling i udlandet. Jeg skal nok undlade at trætte læserne med lange detaljer om hvilke sagsbehandlingsfejl der var, men alene konstatere, at jeg i dag har fået oplyst, at man - selvom man allerede HAR truffet beslutning i lignende sager - behandler hver sag individuelt, og at man ikke kan udtale sig om, hvorvidt sagsbehandlingen af min sag vil tage 8 måneder, eller mere.

Bemærk venligst, at en beslutning fra Patientombuddet ikke vil indeholde noget om mistet renteindtjening, betragtninger om borgernes likviditet eller andet. Næ nej. Når det offentlige skal behandle en sag, så er det gratis for dem at lade borgerne vente.

Hvad tænker du om dette?

Kommentarfeltet bider ikke.

Ingen kommentarer: