lørdag den 24. juli 2010

Det borgerlige livssyn

Det er efterhånden gået op for de fleste, at det borgerlige livssyn er MEGET anderledes end slogans om "frihed under ansvar", "pengene har det bedst i borgernes lommer" m.v.

Vi kan ikke TALE os uden om problemerne. Fredagens nyhed om at ledige tvinges til møde på jobcentre selv på en dag hvor et nært familiemedlem skal begraves BURDE få folk til at tænke sig om. Vi er nået langt forbi den almindelige anstændighed...

Jeg forstår så ganske godt, at systemet må tage fat på dem som spekulerer i fravær. Det er helt i orden at vi efterhånden har etableret et aktiveringssystem - når dette fungerer. Men at sende syge, som er i arbejde men alene skal rekreere med en brækket arm, BURDE IKKE være noget problem når de har arbejdet de sidste 25 år uafbrudt.

Vi TALER meget om velfærdssamfundet, men HVOR er dette velfærdssamfund hvis folk gøres mere syge når systemet skal gå forud for de individuelle skøn? Hvor er vi henne når vi ender med at få LÆNGERE sygdomsforløb pga spekulation i om det er kommunen der betaler samt om hvorvidt de kan få den ene refusionssats fra staten eller en anden under "aktiv aktivering"?

Sagt ligeud: hvorfor skal systemet varetage næsten en trediedel af ens samlede løn, når det bagefter gøres med så ringe talent for at bevare overblikket når det hele ender i kassetænkning?

Vi skal helt tilbage til selve menneskesynet, og jeg forstår så ganske godt den borgerlige regering nødig ville have et valg nu, for det bliver ikke kønt når befolkningen endelig viser deres despekt for den måde politikken føres ud i livet på.

Vi har aldrig set så meget bureaukrati som netop nu. De administrative byrder i det offentlige system er for længst smittet af på det erhvervsliv der skulle sikre gang i hjulene. Der spares over alt, men når det virkelig kommer til kridtet så handler det jo ikke om ligegyldige statistikker at få et virkelighedsbillede. Vi skal gøre op med bogholder-mentaliteten som sidder og fokuserer på fortiden, og se at komme i gang med at forme fremtiden.

Alle læserne af bloggen ønskes en god weekend. :-)

Ingen kommentarer: