lørdag den 9. august 2014

Nye dyre rådhuse - og digitaliseringen...

Her i Folketingets sommerferie genudsender Folketingskanalen taler inde fra Folketinget. I dag gav det således et indblik i digitaliseringen set i forhold til Natur- og Miljøklagenævnet, L62.

Så var det jeg midt i denne agurketid kom i tanke om det da var rigtig genialt, at de nye storkommuner fik brugt en masse penge på nye, større og dyrere rådhuse. For digitaliseringen spredes jo også lokalt. Nu er der ikke brug for at møde op i borgerservice, medmindre man skal have nyt pas eller kørekort. Det fjernede man jo fra politistationerne, og således har man rykket en hulens masse opgaver rundt på en måde hvor man til syvende og sidst kan have sin tvivl om der overhovedet HAR været nogen egentlig besparelse ved denne store øvelse.

Faktisk kunne vi borgere godt få den tanke, at politikerne - uanset farve - mangler en samlet plan og strategi for hvad man egentlig VIL med vores velfærdssamfund. Der er nemlig ikke ret mange indikationer på, at dette foregår særligt fornuftigt. Flere it-systemer har i offentligt regi lidt skibbrud - altsammen betalt af skatteborgerne.

Mon ikke det var på tide, at man gik bort fra forligskredse og den traditionelle måde at drive politik på, og begyndte at drive samfundet som hvis det var en virksomhed. På dén måde kunne man også rykke rundt på relevante ting på en samlet måde og ud fra en samlet strategi i stedet for, at vi poster pengene ind på de forkerte område.

Blot en tanke. :-)

Ingen kommentarer: