lørdag den 14. marts 2015

Det er vist ikke kun 2K der adskiller job fra kontanthjælp

Når man kigger på denne artikel på Søndagsavisen: http://sondagsavisen.dk/arbejdsliv/2014-02-21-se-listen-sa-meget-tjener-din-kassedame/, så kan man læse, at en kassedame typisk tjener 21.587,-. Når man kigger på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, kan man herfra (http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser/Kontanthjaelp/Hvor%20meget%20kan%20man%20faa%20i%20kontanthjaelp.aspx) læse, at kontanthjælpen for en forsørger over 30 år får 14.203,-.

Da en måned i gennemsnit er ca. 166 timer, så er differencen på 7.384,- , og det er knap 44,50 mere pr. time.

påstanden om 7 kroner mere i timen må kaldes lidt af en and...

Engang imellem må man altså tjekke sine kilder, før man lader politikere fortolke verdensbilledet. :-)

Ingen kommentarer: