søndag den 24. november 2019

Valgmateriale bliver IKKE videreført som borgerforslag

Jeg vil gerne sige tak til de lidt over 100 borgere, som støttede mit borgerforslag Valgmateriale bør IKKE være undtaget fra "reklamer nej tak". Jeg havde beskrevet mit borgerforslag med disse ord:


I denne valgkamp er vi mange, der ikke gider modtage valgmateriale fra politiske organisationer. Som det er i dag, er der lavet undtagelse fra "reklamer nej tak"-skiltet, men vi mener, at man skal anerkende, at det politiske materiale er farvet af det politiske ståsted, og derved forsøger at sælge én bestemt politik. Det er ikke berettiget, at kalde det for information, for det er ikke set endnu, at et parti har beskrevet et andet partis politik objektivt.
Vi pålægger folketinget at fjerne undtagelsen fra "nej tak" både for miljøets skyld, men så sandelig også i respekt for, at borgere med dette skilt HAR taget stilling til ønsket om at modtage reklamer, og herunder falder også valgmateriale.
Problemet med den nuværende situation er, at vi oplever alt for meget papirmateriale, som alligevel ikke bliver læst, fordi det netop ER uønsket - uanset om der er valg eller ej... Hvis nogen skulle være interesseret i politiske budskaber er der talrige muligheder via tv, internet, online avisers kandidattests m.v.

Jeg havde forventet, at der ville komme flere støtter i en tid hvor vi alle taler om miljø, og jeg mener især, at de af os, som har frabedt os reklamer i vore postkasser burde kunne forene os om dette forslag.

Men når den indledende skuffelse har lagt sig, så kan jeg i det mindste konstatere, at jeg GJORDE et forsøg. :-)

Det siges, man aldrig skal græde over spildt mælk. Man skal tage ved lære - og en af de læringer, jeg har draget af dette er, at der er mange der TALER om tingene, men så håbløst få, der rent faktisk AGERER med de muligheder, demokratiet tilbyder os. Tak til dem, som medvirkede.

Det kan man jo så filosofere lidt over på en stille søndag. God dag herfra. :-)

Ingen kommentarer: