Har du brug for hjælp til at afholde dit næste arrangement?
EventButler udvælger de 3 bedste steder til dit arrangement - Få 3 tilbud

fredag den 10. september 2021

Lavthængende frugter - del 8 - forenkling af alle love

Det danske system for lovgivningsarbejdet er lidt morsomt. Når en lov er blevet vedtaget i folketinget bliver det underskrevet af en fagminister og så vores dronning. Det er et krav før en lov kan træde i kraft.

Hvad mange så ikke ved er, at der herefter starter et arbejde, hvor relevant EU-direktiver indarbejdes i teksterne, særligt hvad angår bekendtgørelserne. Denne øvelse er til tider ret kompliceret, og det indeholder i sig selv et problem, at man har et skyggearbejde under lovgivernes radar. Dette kan man slet ikke diskutere. Det handler ikke om, hvorvidt man er 'modstander' eller 'tilhænger' af EU. Det handler ganske enkelt om demokratiets fundament, at man indarbejder direktiver, som slet ikke diskuteres af vores nationale forsamling af folkevalgte...

Forenkling af lovgivning ER essentiel for en modernisering

Forenklingen af lovgivningen ER essentiel for en modernisering af vores folkestyre. Vi bør, som lovlydige borgere, kunne forstå landets lovgivning uden, at vi først skal have taget en større akademisk uddannelse.

En stor del af det daglige arbejde består i at holde sig informeret om ny lovgivning. Med andre ord vokser bureaukratiet i takt med hver eneste vedtagelse i Folketinget. Ved at sanere og tydeliggøre lovgivning er der mulighed for, at gøre lovgivningen langt nemmere at forstå.

Det ville være ren win-win for alle parter. Mange huller ville forsvinde, og man ville pludselig blive opmærksom på nogle af de modsætninger i tolkning, der kan opstå. Sagt ligeud er lovforenklingen at gøre os alle en tjeneste, for det er den eneste måde, vi kan få engageret alle i landets lovgivningsarbejde.

God weekend til alle læserne.

Ingen kommentarer: