torsdag den 13. marts 2008

Vedvarende energi - dybt nedprioriteret

Alle taler om vedvarende energi. Den amerikanske præsident gik for under et år siden på amerikansk tv med et budskab om at landet ville gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer. Lignende udmeldinger er kommet efter klimakonferencen skal her til landet — dog ikke helt så vidtgående, men alligevel højtravende løfter.

Højtravende fordi man har nedprioriteret rapsolien som dieselmotorer sagtens kunne køre på. Hvis rapsolien skal tillades skal den - underligt nok - pålægges en afgift så det ikke kommer til at konkurrere med diesel.... Hvorfor? Hvorfor tør Danmark ikke tage stilling TIL GAVN FOR MILJØET?

Ligeledes er vindmølledriften også nedprioriteret. Folk kan udsætte vindmølleprojekter på grund af klager om støj. Altså er logikken her i landet, at tingene hverken må støje eller lugte (som f.eks. økologisk landbrug gør når man bruger gylle i stedet for kemikalier), men at vi først gør noget den dag vi slet ikke kan trække vejret.

Hvis nu jeg fremhævede, at det så var for sent først at gøre noget til den tid, så kalder folk én alarmistisk eller dommedags-agtig.... Hvad vil man helst: advares så vi kan gøre noget ved det, eller fortsætte tornerose-søvnen indtil den dag hvor det hele VIL VÆRE GÅET GALT?

Jeg spørger bare.... :-)

Ingen kommentarer: