onsdag den 17. juni 2009

SP = Sløv Pensionsudbetaling?

Jeg har undret mig voldsomt over hvorfor regeringen frigav SP-midlerne hvorefter ATP selv praler med at have sikret sig likviditeten, hvorefter de også viser filmklip fra deres elektroniske aflæsning af blanketterne, og til sidst skal de alligevel bruge 3 uger til administration af udbetalingen...

Hvorfor kunne det ikke gå lidt hurtigere? Det spørgsmål har jeg nu stillet på TV2's tekst-tv med ordene:

SP = Sløv Pensionsudbetaling?
Når nu det var regeringens erklærede mål, at frigivelsen af SP skulle bruges til at kanalisere større forbrug (og statsafgift i statskassen), så kan det godt undre, at ATP opnår en særstatus som gør, at de kan fastholde udbetalingen i indtil 3 uger...
Hvad er det egentlig som i disse edb-tider gør, at man skal vente hele 3 uger når ATP selv (med filmklip) har pralet med deres elektroniske aflæsningssystemer m.v.?
Den slags kan godt undre ganske voldsomt. Men det er jo ikke spor overraskende når vi bagefter tænker på hvordan ATP har scoret i forhold til andre investeringsselskaber. Når SP'en - før eller siden - er udbetalt vil det kun være den almindelige ATP som bliver administreret af ATP-huset, og hvordan det vil gå med dén "opsparing" er ret ligegyldig hvis man selv sørger for en kapitalpension og sparer op gennem sin pensionsordning...


Som blev udgivet i dag, og kan læses herfra:


Ingen kommentarer: