mandag den 6. februar 2012

Advarsler på p-pille emballage

Efter det i aftes kom frem, at op mod 300 kvinder rammes af blodpropper årligt, hvoraf 3-4 dør af disse som følge af brugen af bestemte typer p-piller, kan det godt undre, at der ikke pålægges pågældende mærker at få en advarsel som vi kender det fra cigaretpakkerne...

Listen over de potentielt farlige p-piller, de såkaldte 3. og 4. generations p-piller kan ses herfra: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-47910514:ppiller-hvilken-generation-er-dine.html.

2 kommentarer:

Balder sagde ...

Billederne af "tjærelunger" fra rygere som ses på cigaretpakkerne er den rene svindel.

Se denne korte video (1 minut), hvor én af Tysklands mest kendte retsmedicinere erklærer at han ved en obduktion overhoved ikke kan se om personen var storryger eller ej.

De skræmmebilleder der vises i medierne er manipuleret, siger Michael Tsokos, Professor ved Humboldt-Universität og Freien Universität Berlin.

Se Raucherlunge oder Teerlunge - Info lesen

Du skal nok ikke gøre dig nogen illusioner om et effektivt indgreb mod P-pillerne, uanset skaderne.

Til at begynde med er det indlysende at enhver uddeling af hormonpræparater til personer som endnu ikke er fuld udvoksede er et enormt indgreb, med potentielt blivende følger for både den psykiske og den fysiske udvikling. Der er et hav af konsekvenser. Det er et videnskabeligt faktum at kvinders sindsstemning er meget påvirket af deres hormoncyklus. Et P-pille-offer befinder sig i en konstant graviditetsagtig tilstand. Dvs. at P-piller foruden at være "svangerskabsforebyggende" (hvilket de reelt set ikke er; de er "svangerskabsafbrydende"), også kan sidestilles med psykofarmaka.

Men da P-pillen sammen med den tilstræbte kulturradikale familiestruktur former basis for det nuværende ekstremistiske kulturradikale paradigme, hvor fysiske realiteter spiller en meget underordnet rolle, vil der ikke blive sat noget som helst effektivt i værk for at stoppe hormonforgiftningen af især unge kvinder. Vi ved at de fleste skadevoldende påvirkninger er allerværst i de tidlige udviklingsfaser, og selv om det også er yderst tvivlsomt om P-piller til voksne kvinder nu også er sådan en god ide, så burde man da i det mindste skåne de næste generationers mødre for sådanne eksperimenter.

Det ville faktisk være interessant at forske i om der er korrelation mellem P-pilleforbruget og forekomsten af børn med ADHD (?) / DAMP.

Det skulle ikke undre mig om der er en både psykiske og fysisk indflydelse fra hormonforstyrrede mødre på deres afkom, eller stærkere i nu; det ville faktisk være usandsynligt at der ikke ville være nogen påvirkning.

Henrik V Blunck sagde ...

Balder, tak for din kommentar.
Det er nogle tankevækkende aspekter du kommer med, og jeg håber da at forskningen vil tage den facet med, for hvis der er noget om snakken er der absolut god grund til at være opmærksom på det...