søndag den 27. januar 2013

Har staten tjent på bankpakkerne?

I går kunne læse følgende i artiklen Danskerne føler sig snydt i bankredninger på Berlingske Online:

En ny økonomisk status fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser ellers, at staten i januar 2013 forventer at tjene 11,2 mia. kr. på de bankpakker, som skulle redde bankerne i 2008 og 2009. Det er 1,8 mia. kr. mere end antaget i ministeriets hidtidige beregninger.

Spin af værste skuffe!

Jeg forstår godt folket har et andet indtryk, for hvis alle fem bankpakker kigges igennem, se f.eks. http://da.wikipedia.org/wiki/Bankpakke så får vi et helt andet billede af virkeligheden.

  • BankPakke 1: Roskilde Bank blev i 2009 anslået til at koste 6,6 mia, men i artiklen http://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Bank blev det vurderet at det korrekte beløb nærmere er i størrelsesordenen 37 mia. Hertil kommer 33.000 kunder som lod sig rive med som aktionærer i banken...
  • BankPakke 2: Det blev påbudt at de samlede direktionslønninger max kunne afskrives 50% skattemæssigt, og flere TROEDE, at der var loft på direktørlønninger for banker der var med i ordningen. Jyllands-Posten havde også et par kommentarer i artiklen http://epn.dk/brancher/finans/article1573694.ece.

Der er ingen artikler om de sidste bankpakker.

Men vi kunne jo gøre noget helt andet for at få et REELT billede. Hvis alle tal, herunder også udgifterne på Indskydergarantien blev opgjort kunne vi få et samlet overblik over udgifterne på de samlede bankpakker. Det er jo, som bekendt, ikke kun Roskilde Bank der sked i nælderne. Hvad med Amagerbanken og flere af de jyske banker/sparekasser som måtte bukke under?

Indtil dette er dokumenteret er det fuldt forståeligt at befolkningen forholder sig kritisk til påstanden om hvor meget staten har 'tjent'...

Ingen kommentarer: