onsdag den 5. januar 2011

Før der pilles ved efterlønnen

Før der pilles ved efterlønnen var det måske på høje tid at politikerne kiggede indad. Et gammelt ordsprog siger: "fanden hytter sine", og det gælder så sandelig også i den politiske verden.

Reglerne om ventepenge er helt anderledes end både kontanthjælp og dagpenge. Årelange efterbetalinger følger en politiker længe efter vedkommende er blevet vraget af vælgerne, og det lyder derfor lidt hult når regeringen vil tale om vi alle må ofre os for at bevare velfærden når ingen vil tage politikernes ventepenge op til revision.

Den nedslidte rengøringskones efterløn må gerne stå for skud. Bare ikke det koster politikerne deres sikkerhedsnet at begynde at revidere hvad der er nødvendigt at kigge på. I årtier har ventepengene skabt et kæmpe skel mellem befolkningen og politikerne. Altsammen under påskud af at det skulle være sværere for en politiker at få job bagefter, selvom det modsatte ses over alt når ministre og menige MF'er udtræder til gode jobs.

Der er intet galt i at have en pensionsordning, men det er beløb i helt andre størrelser end funktionæren på almindelig overenskomst kender til fra sin egen lønseddel. Men i kampens hede håber de nu at den første modstand mod afskaffelsen af efterlønnen kan gå over så de senere kan afmontere begrebet efterløn...

Begrebet velfærd har sandelig fået en ny betydning under VKO.

Ingen kommentarer: