lørdag den 22. januar 2011

Hizbut Tahrir - når had får LOV til at blomstre

Dagens artikel er inspireret af et tweet jeg fik smidt i nakken efter en længere debat om det nyligt afsluttede såkaldte debatmøde Hizbut Tahrir afholdt. Tweetet var følgende spørgsmål:

@henrikblunck_dk Redegør for hvornår og hvordan du mener basale borgerretigheder må formenes usympatiske mennesker. Jeg er nysgerrig. #dkpol


Ret beset er det nemt at besvare, for i den danske grundlov af 1953 står der udtrykkeligt:

Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. (par 67)


Religion kan dermed ikke påberåbes for at forstyrre den offentlige orden.

Endvidere står der også:

§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.
§ 78
Stk. 1.
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
Stk. 2.
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom.
Stk. 3.
Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.
Stk. 4.
Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.
Stk. 5.
Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.


Disse paragraffer fortæller at alle har ret til at forsamle sig som de har lyst så længe selve formålet ikke er at nedbryde samfundet eller at opildne til vold eller had. De samme paragraffer fortæller også at det ikke er politikerne og/eller regeringen der kan opløse en forening. Det kræver en behandling i Højesteret.

Når en forening opfordrer til væbnet modstand strider dens lære imod de paragraffer du lige har læst.

Når en sådan opfordring gentages flere gange er der tale om en lodret provokation og udfordring af de paragraffer vores demokrati er grundlagt på. Grundloven ER fundamentet for vores demokrati.

Man behøver ikke henfalde til samme retorik som ægteparret Jespersen og Pittelkow i bogen "islamister og naivister" for at kunne undre sig voldsomt over denne provokation mod demokratiet. Uanset hvor fristende det kunne være at henfalde til samme niveau, så er det op til Højesteret at vurdere det lovlige i det budskab der fremføres.

Demokratiet bør aldrig blive en undskyldning for at miste den sans for konstruktiv debat der gerne må være i et samfund. Foreningen Hizbut Tahrir synes at hade vore vestlige værdier, men de må lære, at vores Grundlov står ved magt. Den dag vi underkaster os en religion - uanset hvilken - vil meget være tabt.

Jeg håber aldrig den dag kommer...

3 kommentarer:

http://mutasibun.wordpress.com/ sagde ...

Jeg ser stadigvæk ingen holdbare argumenter for et forbud mod forenigen.

Din tolkning af grundloven er til allerhøjeste grad netop lige det - det er din tolkning af grundloven, der ikke nyder støtte fra særligt mange andre end Jesper Langballe, der ikke ligefrem kan siges at være sagkyndig eller neutral.

Argumentationen er i det hele taget mystisk. Det, at Hizb-ut-Tahrir provokerer, er tilstrækkeligt grundlag til, at der skrides ind mod foreningen, fordi den fremkommer med en islamistisk værdidom.

Grundloven står ved magt ved at den misbruges for at formene upopulære grupper deres frihedsrettigheder? Det er om noget en udemokratisk tankegang, du lægger for dagen her.

/linev

http://mutasibun.wordpress.com/ sagde ...

En fakta-tilføjelse:

I det hele taget kan man nok ikke påstå, at Hizb-ut-Tahrir har forstyrret den offentlige orden eller fremkommet med direkte opfordringer til vold i denne sammenhæng. Hizb-ut-Tahrir har aldrig som organisation udøvet vold mod Danmark. Der vil aldrig kunne rejses sag mod Hizb-ut-Tahrir.

Dit argument er mere eller mindre "de er nogle idioter, og de lugter rigtigt meget, derfor skal de forbydes". Det holder ikke.

/lindev

Henrik V Blunck sagde ...

Lindev, tak for kommentarer. Det handler dog hverken om lugt eller Jesper Langballe. ;-)
Jeg har på intet tidspunkt lagt skjul på det er min tolkning. Jeg står ved denne tolkning - og i alle retssager er der en vinder og en taber.
Jeg mener det er en forplumring af debatten at skulle sættes i bås med folkepartisterne alene fordi du er uenig. Enhver der læser min blog ved, at jeg er socialdemokrat. Det har jeg ikke lagt skjul på så det er en del af det perspektiv jeg har, at ingen vinder ved at dæmonisere modparten.
Til gengæld harmer det min patriotiske ånd når man opmuntrer til væbnet modsrand hvilket var deres egen formulering hos HUT.
Tak for din kommentar. :-)