fredag den 8. februar 2013

Kommunalreformen - hjalp ikke ligefrem udkantskommuner

Her nogle år efter den store kommunalreform, vedtaget under VKO, står det klart for mange små landsbykommuner (som de nu er blevet), at det ikke nødvendigvis var lige sjovt at vælge forkert. Faste læsere vil erindre jeg tidligere har boet i såvel Dianalund som Ruds Vedby, der gik sammen med Sorø kommune til den nye 'storkommune' bestående af det oprindelige Sorø, Dianalund og Stenlille.

I udkanten af Dianalund ligger Tersløse på vej mod Sorø. Hovedvejen er alle enige om befares af tusindvis af lastbiler, busser og biler. Fartbøderne ville stå i kø for at blive noteret i blokkene da folk blæser på de faktisk skal igennem en mindre by når de f.eks. kommer fra Jyderup og kører via Skellebjerg og Tersløse mod Sorø.

I gamle dage havde vi ordsproget "Alle veje fører til Rom" - og det virker som om al trafik bare skal gennem Tersløse-området. Flere års manglende vedligeholdelse er ved at sætte sit præg på vejen, og alligevel fortsætter folk med at køre samme vej. Man undres! :-)

Vi danskere er nok traditionalister, men jeg troede faktisk, at når vores ejendele var i fare, som f.eks. risikoen for en defekt støddæmper når dette ramte et hul i vejen var nok til at finde en alternativ vej...

Stordrift, synergi - min bare r*v!

Der er mange kommuner der oplever lignende forhold. Desværre. Hvorfor stopper vi ikke op et øjeblik og betragter landkortet nu hvor debatten har raset om udkantsdanmark? Det er jo ikke kun i de mørke kroge af Jylland der sker svigt, vel?

Det manglende folkelige fokus på den slags får jo politikerne på Tinget til at tro det hele går så ganske godt, og hér tager de så grundigt fejl. Jeg håber folk vil betragte de handlinger deres lokalpolitikere har gjort, og vil give dem en passende begmand for det makværk det hele er endt med. Selv snerydning var de første år svært nogle steder fordi der ikke helt var styr på hvor kommunegrænserne lå, med fare for trafikanter, gående m.v.

De politiske partier er bekymrede for hvor mange borgmesterposter de får efter kommunalvalget - med god grund...

Send de traditionelle partier en klar besked ved at vælger borgerlister med lokale interesser for øje så vi i det mindste ad den vej kan få medindflydelse, for den blev vi jo alle lovet. Der ville ikke blive længere mellem borger og beslutningerne, vel?

Præcis det modsatte er sket, og det er på tide at fortælle, at vi ganske enkelt ikke finder os i det.

God weekend til alle. :-)

Ingen kommentarer: