onsdag den 30. juni 2010

Hvorfor slække på kapitalkravene for banker?

Hvorfor i alverden skulle man slække på kapitalkravene for banker alene fordi Amagerbanken ikke kan holde de krav der almindeligvis kan stilles til en banks soliditet?

Karsten Ree må have spist søm, og glemt at spytte hovederne ud, som man siger. :-)

Vi har nogle regler som netop skal sikre kontohavernes indeståender, og i den forbindelse stilles der nogle klokkeklare regler og beløbsgrænser for at sikre soliditeten, og der bør ikke kunne laves undtagelser til den slags regler, medmindre man altså er parat til at benytte Indskydergarantien når vi så igen skal til at finansiere et krak.

Det bør være således at vi kan have tillid til bankaktier, og diverse bankpakker og hjælpeordninger har ikke gjort ens lyst større til at investere i bankaktier i forvejen. Endnu mindre når vi netop ved, at udbytter også begrænses for de banker som har halvrøde tal på bundlinjen.

Tidligere har banker kunne bruge "hensættelser til tab på debitorer" som en gummielastik - dels til at spare i skat, men også til at gemme nogle af de formuer der blev akkumuleret i de gode år. Den slags er ikke tydeligt for de mindre kyndige, men de iblandt os som valgte Ekstern Økonomiinformation da vi gik på handelsskole i starten af halvfemserne lærte at læse den slags tal - og det er IKKE køn læsning. Særligt ikke når vi bagefter skal høre om lysten til ikke at betale skat, og få endnu flere undtagelser, med europæiske sammenligningstal med videre.

Det er på høje tid at politikerne får fortalt hvor skabet skal stå i forhold til bankerne frem for at lade sig køre rundt i manegen af folk som, mildt sagt, har en anden agenda end den vi som samfund har. Det er særdeles kritisabelt at der i de gode år blev tjent milliarder, hvorefter det forventes at kunne få sugerøret ned i statskassen i de magre år.

Hvis bankverdenen havde levet efter de samme råd som de selv giver til folk der anmoder om lån havde vi slet ikke haft den situation vi står midt i nu. Dét er værd at huske når vi ser nyheder, skulle jeg mene. :-)

Ingen kommentarer: