onsdag den 17. oktober 2012

Sagsbehandlingstider i Advokatnævnet

Her til morgen kan vi på Berlingske Online læse, at sagsbehandlingstiderne i Advokatnævnet nu får politisk bevågenhed. Det kan læses i artiklen Politikere truer klagenævn med lukning.

Det er forståeligt, at sagsbehandlingstiden ikke bør stige støt. Men det er mindst lige så vigtigt, at retssikkerheden er i orden for BÅDE den indklagede advokat og den borger som føler sig forkert behandlet.

Det fortjener nemlig at blive nævnt, at Advokatnævnet nu har ansat flere jurister for at komme ned under målsætningen om at sager ikke må tage mere end seks måneder.

Når venstres retsordfører Karsten Lauritzen citeres for at sige »Det er et krav, at Advokatnævnet får en ordentlig sagsbehandlingstid. Alternativet er, at staten påtager sig opgaven«, så kunne man godt tænke sig dette perspektiveret til den tid der går med klager i Justitsministeriet.

Det LYDER nemlig meget rigtigt at true med at lade det offentlige overtage opgaven, men det hjælper jo ikke sagsbehandlingstiden hvis man i det offentlige også har problemer med sagsbehandlingstider, vel?

Det kan for menigmand nemlig godt synes som om jurister, ligesom læger, er gode til at forsvare sin egen stand, og uafhængigheden KAN nogle gange godt lide under en vis tvivl om hvor uafhængige nævn og ankemyndigheder er når folk bagefter ser nogle af de afgørelser der træffes. Da jeg ikke er jurist kan jeg ikke vurdere fagligheden, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at der må være stor forskel i dybden der er nødvendig i behandlingen af disse sager. Nogle sager er, for at sige det ligeud, sværere end andre. For simple sager bør målsætningen være ENDNU KORTERE sagsbehandlingstid, og evnen til at rykke for information må være noget i stil med Forvaltningsloven hvor man kan afkræve svar inden for 8 dage. Hvis dette værktøj bruges mere flittigt kunne sager uden tvivl løses mere effektivt.

I hvert fald er det godt at sagen bliver belyst fra flere sider - til gavn for både borgere og advokater.

Ingen kommentarer: