mandag den 25. juli 2016

Hvordan 'kommer man til' at udbetale millionbeløb fejlagtigt?

Der er noget rivende galt når en region ved en fejl kan komme til at udbetale et to-cifret millionbeløb fejlagtigt til ambulancefirmaet Bios. Der er så noget endnu mere galt, når det private firma ikke studser over den fejlagtige udbetaling, men åbenbart begynder at bruge af pengene.


Rent bogføringsteknisk skal der ligge en faktura til grund for en udbetaling. Du kan ikke bogføre en post uden dokumentation for beløbets rigtighed...

Så der bør være røde ører i Region Syddanmark!

Der bør være særlig opmærksomhed i forhold til alle offentlige myndigheders betalingssystemer, for det er jo ikke første gang den slags sager omtales i pressen. SKATs fejlagtige udbetaling af milliarder i aktiebeskatningsrefusion til fiktive udenlandske transaktioner er en anden sag, der springer i øjnene, og du kan sikkert også selv huske andre sager.

Det må ganske enkelt strammes op. Det nytter ikke noget, at den slags sager fejes ind under gulvtæppet, for så kan den slags sager gentage sig. Der må revideres procedurebeskrivelser overalt i de offentlige forvaltninger, for - sjovt nok - kan man godt fluekn*ppe om detaljer i forhold til enkelte borgere, men åbenbart administrere beløb helt uden selvkritik når det gælder virksomhedsbetalinger.

Det er skatteborgernes penge, som mistes når den slags sker.

Rigtig god uge til alle herfra. :-)

1 kommentar:

Henrik V Blunck sagde ...

Det tragikomiske synes åbenbart når man i aftes på nyhederne på TV2 kunne høre, at fejludbetalingen først blev opdaget ½ år efter... Der er noget rivende galt med systemet.