fredag den 7. oktober 2016

NEJ til automatiske tilmeldinger i registre

Det såkaldte automatiske samtykke i registre er bare ikke i orden. Vi er en del borgere, som HAR truffet et valg - både i forhold til donorregistret og livstestamente. Det sidste betaler man så en flad 50'er for, men fred være med det, for så skal ens efterladte ikke tage stilling til den slags, hvis man ender i en situation hvor man ikke ønsker at fortsætte livsbevarende behandling.

Jeg synes godt om vores sundhedsminister, Sophia Løhde, men i denne sag er hun lidt for præget af den rådne kultur i menneskesynet, som præger hele regeringen.

Man laver en hulens masse kampagner for at få folk til at tage stilling, og nu hvor man så mener, at for få har taget stilling, vil man ændre spillereglerne?

Det er da den sikre måde at sprede politikerleden til endnu flere, fordi man så skal foretage en aktiv handling for at komme UD af endnu et register, hvis man ønsker at træffe et andet valg?

Jeg har selv givet fuld tilladelse, men politik handler ikke KUN om mig. Det kunne mange mennesker lære af. At behandle alle mennesker anstændigt er begyndelsen på et civiliseret og demokratisk syn på ens medmennesker. :-)

Hvis regeringen gerne vil have flere tilmeldinger til registret, kunne de jo overveje reklamer på deres website, bannere på e-boks.dk og borger.dk, og måske en formalisering af det vi tidligere kendte som OBS [Oplysninger til Borgerne om Samfundet]. Jeg er helt sikker på, der ikke er ret mange der ved om disse fem minutter stadig sendes på DR, men i en multi-kanalsverden som den vi har i dag, kunne man måske aftale, at det var lørdag aften kl. 19:55 på BÅDE DR og TV2, at staten havde fem minutter til prægning, information, almen dannelse m.v. Så kan folk selv vælge om de holder kollektiv tissepause eller laver kaffen.

Men kollektiv tilmelding bør være NO-GO for enhver regering, uanset farven!

God weekend. :-)

Ingen kommentarer: