tirsdag den 19. juni 2018

Svaret på Erdogans provokationer

Når Tyrkiet vælger at smide Folkekirkens Nødhjælp ud af landet sammen med flere kirkelige organisationer, så er det næppe nogen overraskelse, at DF ville gribe chancen for at melde ud, at man bør lukke tyrkiske mosker her i landet. Det overraskende er, at De Konservative hopper med på vognen.

Spørgsmålet er nemlig tvedelt. Udelukkelse af en hjælpeorganisation nærmer sig en forbrydelse. For nationer i krig en krigsforbrydelse. Alle bør vide, at hjælpeorganisationer nyder en helt speciel beskyttelse i international lov og ret. At Erdogan vælger at medtage kirkelige organisationer i sin valgkamp er en ganske anden sag.

Svaret er ikke altid at besvare en dum handling med en lige så dum handling under påskud af, at målet helliger midlet, men derimod, at man helt konkret vurderer de tyrkiske moskeer, der måtte blande sig i nationale tyrkiske anliggender frem for alene at benytte en forkynderisk dimension. Først derefter kan man anlægge en plan for hvordan man ønsker at reagere - og endnu vigtigere, OM man ønsker at reagere frem for at hoppe med på den populistiske vinkel.

Det ville være dejligt hvis dansk politik begyndte at få en etisk forsvarlig dimension i retorikken frem for, vi bevæger os ud på det udemokratiske overdrev vi har været vidner til siden DF har fået lov til at diktere den førte politik helt uden hensyntagen til de demokratiske værdier vi normalt påkalder os her i landet.

Ingen kommentarer: