torsdag den 13. december 2018

Når man politiserer konkrete tal

Under forhandlingen om F1 om resultater på udlændingeområdet og nye mål, var der en interessant ordveksling mellem Radikale Venstres integrationsordfører, og så Liberal Alliances ordfører, Joachim B Olsen.


Der blev spurgt helt konkret til hvor mange, der var kommet i beskæftigelse som følge af indførelsen af integrationsydelsen.

Der blev diskuteret lidt om det nuværende tal (500) og det tidligere tal (700), som var fejlbehæftet. Joachim B Olsen mente, at revisionen af tallet på de 500 ville medføre, at tallet ville blive væsentligt større. Det væsentlige er en politisk holdning - et gæt.

Man skal nemlig være MEGET varsom med på forhånd at gætte på, hvordan en revision vil falde ud, medmindre man i forvejen er lige så stædig som et æsel!

Det er selvsagt, at it-systemerne indeholder nogle årsagskoder. Hvis man nøgternt ser på antallet af mennesker, som var på integrationsydelse i måned 1, så kan man for hver måned se, hvordan udviklingen er i antallet - og derefter matche årsagskoder. Nogle overgår til beskæftigelse, andre overgår til førtidspension, andre bliver gift og går måske helt ud af ydelser som følge af en arbejdende ægtefælle etc.

At gætte fordi man på forhånd skal matche sin politiske dagsorden, eller fordi Christiansborg i forvejen er gået i valgmode er ikke korrekt brug af statistik. I dét lys kan statistik bruges neutralt, men også meget ensidigt...

Jeg er spændt på, hvor mange, der gennemskuer disse sammenhænge. Det vil gøre debatterne mere saglige, hvis man tillader sig at kræve neutrale analyser. Det andet er ren demagogi, og gavner intet, for så bliver det alene til symbolpolitik.

Fortsat god dag til alle bloggens læsere.

Ingen kommentarer: