søndag den 1. august 2010

Politiske holdninger - hvordan du får dem frem...

Der er intet galt med politiske holdninger, men det er mindst lige så vigtigt at vide hvordan du præsenterer disse holdninger. Du kan enten gøre det i blogs, læserbreve, kommentarer, i indlæg på nyhedsgrupper og måske i podcasts eller videocasts.

Hvert medie har sit publikum, og det kræver ikke nødvendigvis noget fancy studie at få sit budskab frem gennem en god video... Men du skal tænke din idé grundigt igennem, for nogle gange er små slides med hver sit punkt måske bedst - evt. med farveadskillelse mellem det gode og det dårlige. I andre situationer kan interviews kortvarigt gengives med efterfølgende kommentarer. Hver ting til sin tid.

Men uanset hvor godt almindelige medlemmer arbejder for at få et budskab igennem, så kan det ej heller benægtes, at politikerne skal bakke op om de grundholdninger som kommer frem. Med andre ord: når betalende medlemmer forsøger at sprede et positivt budskab, så er der pludselig soloudmeldinger (ofte i form af populisme) fra politikerne der går i direkte modstrid med partiets principprogram og interesser.

Den slags ses i alle partier. Bedst som alle er enige om f.eks. efterlønnen så er der et enkelt medlem, som skal gøre sig interessant i en agurketid. Så handler det ej mere om politiske holdninger, men derimod om profilering af sig selv.

Hvis et politisk budskab skal vinde, både på kort og langt sigt, så er det vigtigt at det er holdninger der gengives i interviews, læserbreve, artikler m.v. Ikke kun døgnfluer, som alene er optrådt af et øjebliks populisme...

Jeg tænker ikke på nogen konkrete sager når jeg siger dette, men må helt klart anbefale at alle tænker sig grundigt om før de gengiver en idé eller tanke som om den var politisk vedtaget når/hvis den reelt kun er en strøtanke. Strøtanker kan testes i mange fora - helst lokale. Derimod bør nye ideer testes før de gøres til genstand for en regerings nedsabling af forslagene.

Det sidste har vi nemlig set mange gange. I en konkret sag var det en økonomisk plan. Først bebrejdede regeringen oppositionen at den først senere på året ville komme med sin plan. Da planen kom var regeringen endnu ikke færdig med sin egen plan, men havde mere travlt med at nedsable de holdninger og ideer som blev præsenteret frem for reelt at overveje om der VAR grundlag for forligsmuligheder.

Den slags gavner IKKE befolkningen. Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at skulle selv et parti som Dansk Folkeparti en dag stille et fornuftigt forslag, så må det være selve indholdet i forslaget, der skal diskuteres frem for alene at kritisere indlægget fordi det ikke kom fra ens egen fløj i Folketinget. Så ville politik igen komme til at handle om holdninger i stedet for hvorvidt der kan scores billige pressepoints på en sag.

Anyway, alle ønskes en rigtig god søndag. :-)

Ingen kommentarer: