lørdag den 14. maj 2011

Levebrødspolitikere hytter sig selv!

Hvis du hører til den naive gruppe ville du tro folketingspolitikere var en samling mennesker som ønskede at forbedre samfundet. Du kunne måske endda tro, at de var interesserede i at have en positiv indflydelse på samfundsudviklingen.

Hvis du spørger politikerne selv ville det i hvert fald være en del af deres argumentation.

Ville dette være et korrekt perspektiv?

Forslag om at lønindkomst modregnes i eftervederlag - fremsat af Enhedslisten
Se forslaget her: http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/beslutningsforslag/B54/index.htm
Forkastet af Venstre, Socialdemokraterne, SF, Kristeligt Folkeparti og de Radikale Venstre. Dansk Folkeparti UNDLOD at tage stilling.

Forslag om ministres vilkår - fremsat af Enhedslisten
Se forslaget her: http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/beslutningsforslag/B52/index.htm
Forkastet af Venstre, Socialdemokraterne, SF, Kristeligt Folkeparti og de Radikale Venstre. Dansk Folkeparti UNDLOD at tage stilling.

Forslag om MF'eres pensionsvilkår - fremsat af Enhedslisten
Se forslaget her: http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/beslutningsforslag/B53/index.htm
Forkastet af Venstre, Socialdemokraterne, SF, Kristeligt Folkeparti og de Radikale Venstre. Dansk Folkeparti UNDLOD at tage stilling.

Jeg vælger at se Dansk Folkepartis undladelse som noget positivt, nemlig at de faktisk godt kunne tilslutte sig ensartede regler når nu det forventes, at befolkningen skal acceptere en hævelse af pensionsalderen + en efterlønsreform. Men jeg kan ikke vide hvordan deres stilling i sagen er når de ikke principielt afgiver enten et FOR eller et IMOD - så det er et kvalificeret gæt. :-)

Nogle er mere lige end andre
Nu er der så alligevel vedtaget en reform, men sørme om ikke denne også er interessant at høre om... Hvis du kigger på TV2 Online ville du kunne se, at politikernes pensionsalder er fredet når de er valgt ind efter den 1. januar 2007. Interviewet med Inger Støjberg taler vist for sig selv.

"Fanden hytter sine egne"...

Ingen kommentarer: