lørdag den 25. juni 2011

Så stem dog IMOD!

Når det gælder den nye udvisningslov hvor folk skal straffes med udvisning efter tredie kriminelle handling - uanset straffens længde - så er det tankevækkende, at Ole Sohn nedtoner problematikken, som det læses på Politiken Online.

For lige at få én ting på plads, så rynker de fleste danskere på næsen af amerikanerne, som i flere stater har en regel der giver LIVSVARIGT fængsel ved tredie lovovertrædelse, også uanset straffens type.

Hvorfor skulle vi så selv bruge terrorist- eller bandeargumentet når enhver logisk tænkende person i forvejen kan se, at dette ikke er målgruppen der bliver påvirket? Mange bander indeholder i forvejen folk med dansk statsborgerskab. Bander er jo alt fra Bandidos til Hells Angels, og listen er lang når man f.eks. kigger på http://universalgeni.wordpress.com/2007/11/21/indvandrerbander-i-danmark/.

Når Ole Sohn derefter taler om at ville ændre betænkelige paragraffer EFTER et valg, så er det jo snart endnu mere til grin end noget af alt det andet der skal "rulles" tilbage.

Den første PLIGT som borgervalgt er at stemme i HENHOLD til ens overbevisning, og når man er imod et lovforslag stemmer man altså IMOD i stedet for at stemme for noget der går imod denne overbevisning.

Manglende mod? Retningsforstyrrelser? Aner det snart ikke, men det politiske kompas fungerer i hvert fald slet ikke i øjeblikket. Det må stå tydeligt for de fleste, efterhånden.

God weekend til alle.

Ingen kommentarer: