fredag den 13. januar 2012

SF blæser på Grundloven

Det seneste forslag, annonceret i dag på Nyhederne på TV2 [ref: SF vil af med forældede statsråd] viser med al tydelighed, at SF blæser på Grundloven.

Grundlovens §12:

§ 12 Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene.


Grundlovens §17:

§ 17
Stk. 1. Ministrene i forening udgør statsrådet, hvori tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører forsædet undtagen i det i § 8 nævnte tilfælde og i det tilfælde, hvor lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen i § 9 måtte have tillagt statsrådet myndighed til at føre regeringen.
Stk. 2. I statsrådet forhandles alle love og vigtige regeringsforanstaltninger.


Det er meget muligt at SF skal af med lidt frustration om Kongehuset, men dén diskussion er ikke særlig relevant al den stund Grundloven er TYDELIG på området. Vil SF (og/eller andre medlemmer af den røde regering) af med statsrådene kunne de jo passende tage fat på den grundlovsrevision Helveg Petersen for flere årtier siden startede en debat om.

Indtil en ny grundlov er vedtaget står punktet aldeles ikke til debat.

Vi har i forvejen set den selvfede magtelite foretage mange krumspring for at undgå befolkningens kritiske øje på de ting der vedtages, så det står slet ikke til diskussion at vi som befolkning er glade for der bare er mindst én sikkerhedsventil som ikke er syltet ind i lysten til at forbigå de nødvendige overholdelser af grundlov m.v.

På dét punkt fortjener det STOR ROS, at vores Dronning er grundig i lovarbejdet, og tager statsrådene seriøst.

Det må betegnes som noget af et selvmål fra SFs side...

God weekend til alle. :-)

Ingen kommentarer: