tirsdag den 10. januar 2012

Ledige risikerer at miste dagpengene

I går kunne vi i Ugebrevet A4 læse - i artiklen "Tusindvis mister deres dagpenge" - at der er stor forskel mellem de skøn den nye beskæftigelsesminister anlægger og så de faktuelle tal som fagforeningerne (som trods alt må have bedre "styr" på medlemmernes situation) står overfor...

Nu skal vi under en rød regering opleve den samme pisk frem for gulerod med påstande om, at der kommer helt andre tal på bordet.

Det mest tankevækkende var, at vi 1. december 2011 oplevede, at alle MF'ere (undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti) var afvisende overfor en ændring af reglerne for ventepenge og ministerpensioner. "Fanden hytter sine", og Kammerat Napoleon vækkes også i live med den tankegang at eliten sørger for sig selv.

Det BURDE ikke være forbudt at tænke på de mennesker som er mindre heldigt stillet end en selv, og derfor er det heller ikke forbudt at tænke selv. Det bør ikke være nogen hemmelighed at der burde være fair omtanke for andre hvis ideerne om nye politiske toner skal holde bare en smule.

Men når eskapismen lever fint blandt folk som alene sørger for sig selv, er der ikke meget håb for dem som kommer i klemme. De kan så i stedet leve af murstenene synes at være tankegangen hos regeringen. Nu skal enhver forskel mellem kontanthjælp og dagpenge udviskes, hvilket så blot endnu engang vil motivere endnu flere til at undgå a-kasse bidraget, for det kan jo nærmest være ligegyldigt når der ikke tages hånd om de økonomiske realiteter, som pressen jo i den senere tid ellers HAR tydeliggjort for dem som både lytter og læser det der senest er blevet skrevet.

Virkeligheden er ved at gå op for de fleste: visse mennesker er kun i politik for at hylde egen magtposition, og almuen er dem komplet uvedkommende. Dét burde vække til alvorlig eftertanke...

Ingen kommentarer: