tirsdag den 17. januar 2012

Politisk værdighed

For ganske få dage siden blev justitsminister Morten Bødskov stillet nogle for ham ubehagelige spørgsmål af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup. Anledningen var Rosa Lund fra Enhedslisten, der havde udtalt følgende:

Men det er lidt svært at svare på, om jeg vil gøre noget ulovligt igen. Det kommer an på sagen. Hvis der er mennesker, der bliver uretfærdigt behandlet, for eksempel asylansøgere, så kan det være nødvendigt at bryde loven, siger Rosa Lund.


Det ubehagelige blev tydeliggjort ved at Bødskov først til allersidst kom ind på det relevante, nemlig at udvalget til valgs prøvelse og/eller immunitet måtte ophæves såfremt man kunne påvise forsæt til at begå ulovligheder.

Uanset hvordan vi hver især forholder os til enkelte mere eller mindre begavede love her i landet, så er der en politisk vej sådanne love ændres. Mens de er gældende, så SKAL de overholdes.

Hvis vi nogensinde begynder at acceptere, at lovene brydes så bryder hele fundamentet for demokratiet ned. Så simpelt kan det siges. Som der står på Byretten i København: "Med Lov skal Land bygges"

Det er uacceptabelt at tolerere den slags, og jeg er rystet over det tog justitsministeren så lang tid at nå til den indlysende konklusion. Det kan godt være det ikke er justitsministeren, der skal indkalde til vurdering af et medlems værdighed. Det er formodentlig præsidiet som tager det formelle skridt, men vi kan ikke have hverken spritbilister eller forsætligt lovbrydende medlemmer til at sidde i Folketinget. Det handler om politisk værdighed - og derfor skal landets love overholdes.

Ingen kommentarer: