tirsdag den 27. oktober 2015

Ingen tvinger folk til at blive her...

Når man læser nyheden om den 25-årige islamist, som alligevel ikke får statsborgerskab, så kan man godt undre sig over hvad han vil her i landet, når systemet byder ham så meget imod.

Alle som er parate til at acceptere grundloven, ikke begår kriminalitet, og som har en lyst til at leve i harmoni med samfundet skal være så hjerteligt velkomne. Vi har rigtig mange, som kommer hertil, som også bidrager til debatterne i samfundet UDEN intolerance over for vort samfund - og dét er sundt.

Vores samfund vinder ved alsidighed, men samtidig må vi altså også bare sige, at folk som vil bestemme over andre forbryder sig mod ANDRES frihedsrettigheder, og det lader sig ikke gøre, hverken under påskud af religion eller anden ideologi.

Man må således tilskrive hans udtalelser den unge alder, og håbe, at han med tiden vil få et mere nuanceret billede af samfundet, således, at der måske kommer en positiv baggrund bag en ny ansøgning...

Ingen kommentarer: