mandag den 19. oktober 2015

Kommissionsarbejde

Med udgangspunkt i Dagpengekommissionens rapport, som udkommer officielt senere på dagen, så har vi allerede fået en del af de resultater, som kan ventes af rapporten. Én ting overraskede mig, og det var bemærkningen om, at kommissionens udmeldinger var mangelfulde, fordi de tog udgangspunkt i et udgiftsneutralt forslag.

Her må man virkelig undre sig, hvis det er tilfældet. For med kommissionsarbejde hen over en 18 måneders periode, så må det vel også være muligt, at opridse alternativer, herunder evt. et forslag, som ikke alene fokuserer på selve udgiften til dagpengene, men også sammenlignede med andre ydelser, andre besparelser m.v.?

Der er i forvejen alt for meget kassetænkning, så hvorfor ikke tage op i helikopter-perspektivet, så vi får et resultat, som godt nok koster det ene sted, men til gengæld sparer et andet sted?

Det er jo ingen hemmelighed, at ydelser skal ses overordnet. Et er selve ydelsen, men boligsikring bør også tages i betragtning, ganske som man for pensionister kan se samlet på pension, boligsikring, varmetilskud m.v. Vi skal lære at se overordnet på tingene, hvis vi vil have et bedre overblik over hvordan vores samfund egentlig er bygget op.

Også selvom man engang imellem kunne mistænke nogle for at ønske at bevare det mindre gennemskuelige, fordi man således 'skjuler' hvordan tingene egentlig er skruet sammen. Altimens det er m/k'en på gulvet som betaler gildet...

Ingen kommentarer: