torsdag den 5. marts 2009

Ophævelsen af SP

Der er megen diskussion om SP i øjeblikket. Jeg har tilladt mig at opsummere situationen i indlæg sendt på tekst-tv på TV2 i dag:

SP udbetaling tidligst juni 2009
Det er tankevækkende at man allerede nu fra ATPs forside melder ud at udbetaling af SP tidligst kan finde sted juni 2009. Det er naturligvis korrekt, at forslaget først skal vedtages, men hvorfor skal ATP have gavn af likviditeten på en ordning som aldrig skulle være indført i første omgang.
Lad det dog være op til borgerne selv at afgøre om de vil spare op samt i så fald med hvor stort et beløb de ønsker at gøre det. Det er en dybt forældet tankegang at ville skabe statslige ordninger for opsparinger.
Lad mig lige minde om, at det ikke er så frygteligt mange år siden at man fik indført at overlevende kunne få ægtefællens ATP. Tidligere gik denne tillægspension direkte i Statens husholdningsbudget når ægtefællen gik bort. Lignende ordninger finder man ingen andre steder, og det burde vække til eftertanke.
Mon ikke politikerne kunne fremme udbetalingerne, hvis de GAD?


Nu får vi at se hvad politikerne gør ved sagen. Hvis der skal gang i hjulene sker det næppe ved at vente på at ATP får tid til at behandle anmodningerne om udbetaling, vel?

God weekend til alle. :-)

Ingen kommentarer: