fredag den 3. juni 2016

Karakterkrav til gymnasiet

Det forlyder, at karakterkravet for adgang til gymnasiet bliver på 2 i dansk og matematik. Jeg kan ikke vurdere lødigheden, da det var i 1988 jeg afsluttede min folkeskole, idet jeg tog 9. klasse på en 'almindelig' folkeskole efter 11 år på den franske skole på Frederiksberg. Dengang skulle ens klasselærer erklære én egnet til gymnasiet. Ingen forstod dengang, at jeg ville på handelsskolen i stedet, da jeg sagtens kunne få en egnethedserklæring. Jeg havde et gennemsnit på 9,33 på 13-skalaen, og fik 9,66 på EFG, det vi i dag kalder HG.

Dog må man konstatere, at hvis folk ikke har de fornødne færdigheder til en universitetsuddannelse, så er en STX alene relativt begrænsende - også selvom der er kommet uddannelsessnobberi hvor man vil idealisere gymnasiet.

Dengang vi i 9. klasse havde besøgsdag på gymnasiet fik jeg et kulturchok ved at se hvor lidt eleverne forstod ordet disciplin i både en spansk- og en matematiktime. Jeg værdsætter det alment dannende sigte som gymnasiet har, men det bør ikke være eneste vej til en god uddannelse. I øvrigt kan man også diskutere om man overhovedet har lyst til at give folk en chance hvis de kun lige kan bestå en færdighedsregning...

Det vil med overvejende sandsynlighed medføre langt flere frafald fra gymnasierne at lukke flere ind på studiet, men det står helt for egen regning. Jeg kan tage fejl - og håber jeg kommer til at gøre det, for ellers er der mange unge mennesker, som får sig et nederlag i en ganske tidlig alder, når det går op for dem, at de skulle være gået en anden vej.

God weekend herfra. :-)

1 kommentar:

Henrik V Blunck sagde ...

Jeg glemte lige at tilføje, at udover diskussionen om adgang til gymnasiet, så er det næsten værre, at man nu vil standse folks ret til at vælge om her i livet. Et var, hvis man ikke kunne få SU til samme niveau, men nu skal én BA-linje være lukket vej. Du kan ikke tage en anden BA, men skal således opefter i niveau - alt sammen i hurtighedens og ensretningens hellige navn.

Det er et uddannelsesmæssigt skråplan...