lørdag den 28. november 2015

Grænsekontrol? Én gang til for prins Knud

Alle der taler om genindførelsen af grænsekontrol overser én meget vigtig faktor, og det er Dublin-aftalen. Dansk Folkeparti markedsfører grænsekontrollen hver gang de interviewes om noget der perifert nærmer sig EU her op til folkeafstemningen 3. december 2015.

HVIS Danmark indfører grænsekontrol, risikerer vi at blive første registreringsland for de folk, som ellers drager mod Sverige. Nu hvor Sverige har indført en grænsekontrol, er det IKKE det samme som en nægtelse af asyl. Tværtimod. Det er en kontrol af hvem der kommer ind i landet. Når disse siger ordet 'asyl', så er Sverige (eller Norge) forpligtede til at behandle deres ansøgning.

Men HVIS en person er registreret første gang i Grækenland eller Italien (eller for den sags skyld Danmark), så er det første registreringsland som skal behandle en asylansøgning - uanset om et sekundært land allerede har afvist vedkommende.

Folk TROR, at en grænsekontrol betyder, at vi kan nægte folk adgang til landet, hvis de ikke har de nødvendige rejsepapirer. Det kan man ikke, for ordet 'asyl' gør igen, at det pågældende land er forpligtet til at behandle en asylansøgning.

Så hvor mange har et Morten Korch-agtigt forhold til grænsekontrol, så må man bare sige, at den holder ikke i byretten. Når folk er kommet forbi flere grænser uden en første registrering, så er det stadig Dublin der gælder.

Nu har du i hvert fald fået information, og vær opmærksom på hvordan ordet grænsekontrol bruges. Det er lidt tankevækkende, at man ikke vil fortælle sandheden om emnet.

Ingen kommentarer: