mandag den 15. august 2016

Voldtægt - vi finder os ikke i den slags!

Nyheden om, at de tre unge mennesker endelig ER blevet dømt ved Østre Landsret er dagens bedste nyhed, fordi der således kan blive sat punktum for den dengang 17-årige piges værste mareridt. Det må føles ganske forfærdeligt først at gennemleve denne forulempelse, og så bagefter møde byrettens tåbelige forkastelse af sagen i form af en frifindelse. Dén behandling var ganske enkelt uanstændig for hende - og for retsfølelsen her i landet.

Vi har her i landet en holdning, som giver seksuelt myndige personer lov til at dyrke sex med hinanden. Aldersgrænsen er 15 år, også selvom vi er flere, som godt kunne have ønsket, at denne var højere. Respekten omkring det, at begge parter SKAL være indforståede, og have lysten er FUNDAMENTAL her i samfundet.

Så kan man have etiske, moralske, religiøse eller andre forbehold imod sex - f.eks. typisk før ægteskabet. Denne frihed skal respekteres.

Voldtægt er bare ikke i orden!

Så nemt kan det siges.

Vi mænd har et ansvar i forhold til at behandle kvinder ordentligt, og derfor SKAL der være en klokkeklar straf forbundet med ikke at kunne håndtere den fysiske styrke som de fleste mænd typisk har i forhold til kvinder.

Sagt på en anden måde: hvordan skulle sex være en fornøjelse, hvis den var baseret på tvang?

Retsfølelsen var noget såret i det tidsrum mellem byrettens frifindelse og landsrettens dom, og jeg er helt sikker på, at mange var noget undrende over for den behandling kvinden har måtte gennemleve. Det er en del af baggrunden for, at antallet af voldtægter sikkert er langt højere end de registrerede, og det er en skamplet på samfundet. Det er justitsmord i den forstand, at et samfund skal sikre retsstillingen for ALLE borgere i et samfund.

Ingen skal overfaldes, voldtages, myrdes eller noget andet i et civiliseret samfund!

Ingen kommentarer: