fredag den 25. december 2015

Folketingskanalen - til tider udstiller det drillerierne

Onsdag genudsendte Folketingskanalen fra åbningsredegørelsen, hvor bl.a. Simon Emil Ammitzbøll var på talerstolen, og blev spurgt om hvorfor Liberal Alliance ikke havde en klimaordfører. Han svarede, meget fornuftigt, at man i partiet havde valgt en energiordfører, som så også tager sig af klimaet.

Folketingskanalen udstiller drillerierne, som foregår mellem politikerne. Til tider næsten komisk, for nogle gange stiller man spørgsmålene på en så snørklet måde, at man på forhånd ved, at svaret ikke vil behage vedkommende.

"Kan ordføreren bekræfte...." Nej, ordføreren kan ikke bekræfte, men hvad jeg kan er....

Den slags svar behager ikke spørgeren, men er ikke desto mindre et svar på den slags drillerier man også støder på.

Værst af alt er, at engang imellem fornemmer man, at spørgsmålene kun stilles, fordi de ærede medlemmer af Folketinget håber, at der er nogen, der lytter med derude på skærmene. Chancerne er relativt små, for det er efterhånden kun de politisk nørdede, som gider følge med på denne kanal.

Et åbent folkestyre skal naturligvis kunne stille spørgsmål på alle vinkler, men man kunne engang imellem godt tænke sig, at formalia ikke kun var De, Dem og Deres samt, at de mere uformelle I, vi m.v. også kunne bruges.

Det er efterhånden kun i Folketinget, at man hører Fru ditten datten og Hr ditten datten. Lad os dog få debatterne frem til anno 2015 til gavn for det åbne folkestyre og seværdigheden i debatterne i Folketinget.

Fortsat god jul til alle bloggens læsere. :-)

Ingen kommentarer: