søndag den 20. december 2015

Når folk skifter parti

Her efter Jens Rohde skiftede fra Venstre til de Radikale var der en del mennesker, som diskuterede på de sociale medier, hvorvidt man skulle nedlægge sit hverv, når man fik lyst til at skifte parti.

Juraen er klar. Et medlem af folketinget er valgt, indtil nyt folketingsvalg udskrives. Den pågældende er ikke forpligtet af noget parti, men er 'alene bundet af sin egen samvittighed'. I juridisk forstand kan man intet gøre, uanset om det er et medlem af Socialdemokraterne som bliver medlem af Dansk Folkeparti, et medlem af Enhedslisten som bliver medlem af Socialdemokraterne eller en SFer, som bliver medlem af de Radikale. Partiskift er set før. Mogens Camre gik fra A til O. Pernille Rosenkrantz-Theil gik fra Enhedslisten til Socialdemokraterne, Ida Auken gik fra SF til de Radikale.

Ingen kan gøre spor ved disse rokader, og det ved politikerne godt.

Når der så alligevel er folk, der begynder at diskutere dette, så skyldes det alene uvidenhed og en fastlåst tankegang i forhold til partierne. Partierne er en opfindelse, som i princippet ikke har spor med det grundlovsmæssige at gøre, men som alene sikrer en ensartethed i beslutningsprocessen, som behager den til enhver tid siddende regering.

Man kan styre folk så længe de indordner sig under en partidisciplin. I nogle partier med topstyring er det formanden, der får sidste ord. I andre partier har man kollektiv ledelse, og dér er det en specifik gruppe mennesker som tegner gruppen - det såkaldte bagland. I nogle sager stilles medlemmerne frit, typisk i sag af etiske dimensioner, hvor man nødig fra centralt hold vil gøre sig til fortaler for den ene eller den anden side. I nogle partier er gruppemøderne dybt hemmelige, hvilket så kan give næring til myter sådan som vi så i bogen "Den hemmelige socialdemokrat" etc.

Men fundamentalt set, er der intet juridisk til hinder for et partiskifte. Man kunne så bare godt anbefale, at partier som oplever en medlemsflugt begynder at tage sine folketingskolleger alvorligt før der sker en lavine, som kan fremkalde et folketingsvalg i utide.

Ingen kommentarer: