torsdag den 3. marts 2016

Det åbne samråd i Retsudvalget 3. marts 2016

I dag var der et samråd i Retsudvalget med denne overskrift: Åbent samråd i Retsudvalget om USA's brug af dansk luftrum i forbindelse med en eventuel pågribelse af Edward Snowden.

Til dette samråd var både justitsminister Søren Pind og transportminister Hans Christian Schmidt til stede, idet man ønskede redegørelse for hvorledes det forholdt sig i forhold til en konkret landing af et amerikansk fly med henblik på tilfangetagelse af Edward Snowden. Sagen minder næsten om fodnotepolitikken dengang vi havde konkrete udfordringer relateret til krigsskibe på dansk territorium med atomvåben...

Det er en hypotetisk diskussion, for hovedpersonen opholder sig i Rusland, men ikke desto mindre interessant, for det udfordrer jo vores relation til USA. Vi ville ret sikkert blive udsat for massivt pres for at fremskynde en proces hvis Edward Snowden pludselig tog ophold her i landet. Et pres der bestemt kunne sætte en vis præcedens set i forhold til udelandske retsstaters krav om udleveringer.

Nogle partier vil gerne have, at der skulle ske politiske drøftelser af sådanne sager, hvilket justitsministeren naturligvis opfatter som en del af det resort der ligger hos regeringen og ministeriernes embedsfolk i kombination med evt. retsbehandling i relation til udleveringsloven, hvis en person kan blive udsat for enten dødsstraf eller umenneskelig behandling (herunder tortur).

Det er spændende at følge disse samråd, for der er uden tvivl stor interesse for flyets færden, og dette vil ret sikkert blive fulgt op når eller hvis der dukker nye oplysninger op i sagen.

Ingen kommentarer: