tirsdag den 29. marts 2016

Erhvervsmæssig personbefordring

Der diskuteres i dag flittigt om Uber-tjenesten i forhold til begrebet "erhvervsmæssig personbefordring". Meget af diskussionen er kommet til at handle om ny teknologi, internettet, deleøkonomi m.v. Alt sammen noget der overhovedet ikke tager stilling til selve emnet.

Man skal nemlig ikke glemme, at mange institutioner har måtte forsyne deres pædagoger med erhvervskort når de f.eks. var i besiddelse af en turbus. Denne måtte man ikke køre med uden at pædagogen var i besiddelse af et erhvervskort.

At der ikke blev opkrævet penge for turen var sagen fuldkommen irrelevant, fordi man - i øvrigt ganske fornuftigt - lagde til grund, at pædagogen fik løn for sit arbejde, og når en del af dette arbejde var befordring af institutionens børn, så udløste dette et krav om, at vedkommende var i besiddelse af et erhvervskort.

Mit eget erhvervskort er udløbet i juni 2015, så jeg er ikke længere inhabil i forhold til dette emne, men jeg må erkende, jeg finder debatten direkte vanvittig. Der kommer lynhurtigt andre boller på suppen end de relevante, og man kan ikke tale sig uden om, at det synes som om Uber forsøger at omgå lovgivningen. Men jeg afventer gerne domstolenes domme før vi kan sige noget endegyldigt om dette koncept.

Ingen kommentarer: