torsdag den 23. maj 2019

Valgkommentar 11: Politik handler om mennesker - ikke om at mele egen kage

Politik handler om mennesker - ikke om at mele egen kage. Det burde være udgangspunktet for enhver kandidat, der vælger at stille op til Folketinget. Hvis man går ind i politik for at mele egen kage, så ender vi med at få amerikanske tilstande.

Alle valgkampe koster penge. Det er en af grundene til, at folk melder sig ind i et politisk parti. Et parti er en forening af folk med nogenlunde identiske holdninger til samfundets indretning. Ikke at man behøver være fuldkommen enig, men uenighed har traditionelt sat en del politikere i stor forlegenhed.

Man bruger forskellige former for styring i disse partier. Ideelt set burde det handle om argumenterne, og ikke hvem der fremfører dem, men så langt er vi ikke helt nået her i landet. Det har man set i flere partier, hvor ordførerskaber trækkes væk fra folk, som tillader sig, at mene noget andet end partiet gør.

Demokrati handler om, at flertallet regerer. Dog er der i nyere tid kommet en tendens til, at man benytter sig af 'demokratur' i den forstand, at man ikke længere tager hensyn til store mindretal, men gennemtrumfer sin vilje, når bare man har 90 mandater for sin politik.

I dag ser vi en klar tendens til, at man skaber alibier for ens meninger ud fra til tider temmelig tendentiøse rapporter. Man 'former' sådan set virkeligheden ud fra sine egne meninger, frem for at være åben over for muligheden for, at man tager fejl i sine egne mavefornemmelser. Læring er nemlig kun noget, der dur for alle andre - politikerne tror virkelig, de ved alting bedst...

En farlig tendens, som åbner muligheder for stærk central styring, og senest er bl.a. sundhedsreformen et stærkt vidnesbyrd om denne trend. Man vil nedlægge et folkevalgt lag (regionerne), fordi man nu pludselig mener, at man kan styre det hele fra et centralt sted.

Det KUNNE man såmænd også godt, hvis ikke der lå besparelser bag tankegangen. Man kan aldrig spare sig rig. Til gengæld kan man bruge borgernes penge klogere, men det kræver, at man har et vågent øje for de blinde vinkler. Måler man det rigtige, før man træffer en beslutning? Har man alle faktorer med, før man træffer et valg?

Eller træffer regeringen alene dette valg, fordi fire ud af fem regioner blev besat med regionsrådsformænd fra oppositionspartiet, Socialdemokraterne? Selv Venstres egen regionsrådsformand - i region Syddanmark - er en skarp modstander af regionernes nedlæggelse, men her reagerer Venstre præcis som ventet. Man siger, at det KUN er fordi hun er formand for regionsrådenes forening...

Når først man begynder, at gennemskue dansk politik for det, som det er blevet i nyere tid, så bliver det tydeligere for hver dag, der går, at der er brug for forandring. Selv hvis du som borger i dette land vælger at stemme på samme parti, så kan meget reddes, hvis du vælger at stemme personligt på folk længere nede på partilisterne. Få sprængt den vanetænkning, som præger borgens medlemmer, så vi kan få meningerne i centrum igen frem for studehandler, som de facto forbereder politikernes egne karriere efter de har været inde i politik.

Rigtig god dag herfra.

Ingen kommentarer: